Ngân hàng

‘Chốt chặn rủi ro’ của ngân hàng nội ‘bốc hơi’ 10.000 tỷ sau 2 tháng

(VNF) – Tính đến hết ngày 28/2/2018, tổng vốn tự có của nhóm NHTM Cổ phần ghi nhận là 288.053 tỷ đồng, giảm gần 2.600 tỷ so với hồi đầu năm; trong khi con số này ở nhóm NHTM Nhà nước là 247.154 tỷ đồng, giảm tới 7.500 tỷ.

‘Chốt chặn rủi ro’ của ngân hàng nội ‘bốc hơi’ 10.000 tỷ sau 2 tháng

Vốn tự có của ngân hàng nội "bốc hơi" 10.000 tỷ sau 2 tháng

Theo thống kê mới cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam bất ngờ “bốc hơi” 70.000 tỷ đồng sau 2 tháng, đạt 9,93 triệu tỷ đồng tính đến hết ngày 28/2/2018.

Nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất với tổng tài sản 4,47 triệu tỷ đồng, giảm 10.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong khi đó, tổng tài sản của nhóm NHTM Cổ phần là 3,97 tỷ đồng, giảm 50.000 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận 940.394 tỷ đồng tổng tài sản, giảm gần 15.000 tỷ đồng; nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận 145.499 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 3.600 tỷ. Cùng với đó, tổng tài sản của nhóm ngân hàng hợp tác xã là 30.993 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ; nhóm quỹ tín dụng nhân dân là 104.763 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng tài sản ghi nhận là 181.831 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng.

Về vốn tự có, tính đến hết ngày 28/2/2018, vốn tự có toàn hệ thống ngân hàng đạt 709.608 tỷ đồng, giảm 4.500 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Tổng vốn tự có của nhóm NHTM Cổ phần ghi nhận là 288.053 tỷ đồng, giảm 2.573 tỷ đồng; trong khi con số này ở nhóm NHTM Nhà nước là 247.154 tỷ đồng, giảm 7.501 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận 145.055 tỷ đồng vốn tự có, tăng hơn 3.000 tỷ; còn lại là nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính với 23.136 tỷ đồng, nhóm ngân hàng hợp tác xã với 3.026 tỷ đồng.

Việc vốn tự có của các ngân hàng thương mại trong nước “bốc hơi” tới hơn 10.000 tỷ đồng sau 2 tháng đầu năm 2018 là một diễn biến khá bất thường khi trong thời gian này, có khá ít ngân hàng chia cổ tức bằng tiền mặt.

Xét trong nhóm NHTM Cổ phần, theo tìm hiểu của VietnamFinance, chỉ có 2 ngân hàng chia lượng cổ tức đáng kể gồm MB (khoảng 1.000 tỷ) và VIB (khoảng 750 tỷ).

Đối với nhóm NHTM Nhà nước, 3 “ông lớn” Vietcombank, VietinBank và BIDV đều không chia cổ tức trong 2 tháng đầu năm 2018. Như vậy, nhiều khả năng trong thời gian này, Agribank phải nộp lại lượng đáng kể lợi nhuận về ngân sách nhà nước; đồng thời không loại trừ khả năng các ngân hàng “0 đồng” tiếp tục lỗ trong 2 tháng này.

Việc vốn tự có – chốt chặn rủi ro của các ngân hàng - giảm mạnh đã khiến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của nhóm NHTM Nhà nước giảm 0,16 điểm% sau 2 tháng, tiếp tục giữ ở mức khá thấp 9,36%, chỉ nhỉnh hơn một chút so với quy định 9%. Trong khi đó, CAR của nhóm NHTM Cổ phần là 11,03%, giảm 0,44 điểm% nhưng vẫn cao hơn khá nhiều quy định.

Đối với tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, cả 2 nhóm ngân hàng trên đều đã đưa về dưới mức 40% theo đúng lộ trình, đạt 31,32% với nhóm NHTM Nhà nước và 34,49% với nhóm NHTM Cổ phần.

Tin mới lên