Tài chính

'Chốt' phương án cổ phần hóa và thời hạn IPO của Genco 2, nhà nước chỉ còn giữ 51%

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ của Genco 2, theo đó tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp này sẽ giảm từ 100% xuống còn 51% vốn.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, ngày 26/12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã kí quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ của Tổng công ty Phát điện 2 (Genco 2), một đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Cụ thể, Genco 2 được cổ phần hóa theo hình thức bán bớt một phần vốn nhà nước, do EVN đang đại diện sở hữu tại công ty. Tỷ lệ vốn nhà nước dự kiến được giảm từ 100% xuống còn 51% vốn.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN và Genco 2 có trách nhiệm hoàn thành các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi Genco 2 chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

Trong đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm quyết định quy mô vốn điều lệ, cơ cấu vốn cổ phần lần đầu, phương thức bán cổ phần, giá khởi điểm và các nội dung liên quan khác.

Thời điểm thực hiện bán đấu giá công khai lần đầu tiên ra công chúng (IPO) của Genco 2 không muộn hơn ngày 17/2/2021. Đơn vị không phải tổ chức xác định lại giá trị doanh nghiệp.

Được biết, Genco 2 chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2013, bao gồm 8 đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ, 1 công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn và 5 công ty con nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND), Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC), Thuỷ điện Thác Mơ (HoSE: TMP), Thuỷ điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) và Thuỷ điện A Vương (UPCoM: AVC).

Tính đến cuối năm 2019, tài sản của công ty mẹ Genco 2 đạt trên 30.129 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là nhóm tài sản dài hạn (25.548 tỷ đồng).

Nợ phải trả của công ty mẹ là 18.788 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 1,65 lần.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính riêng những năm gần đây cho thấy, công ty đang có sự tăng trưởng khích lệ. Khoản lãi trước thuế vỏn vẹn 111 tỷ đồng vào năm 2016 đã tăng gấp chục lần vào năm 2019, lên 1.310 tỷ đồng. Doanh thu dao động từ 4.230 tỷ đồng đến 5.330 tỷ đồng.

Tin mới lên