Tài chính

Chủ dự án BOT Bến Thủy muốn phát triển đa ngành, đầu tư du lịch

(VNF) - Cienco 4 muốn chuyển sang hoạt động đa ngành, trước mắt sẽ tham gia đầu tư một dự án du lịch tổng hợp.

Chủ dự án BOT Bến Thủy muốn phát triển đa ngành, đầu tư du lịch

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP (Cienco 4) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tại đại hội này, Cienco 4 đã công bố giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau (Nghệ An), công bố thành lập Công ty cổ phần Green Tea Islands, đồng thời công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ủy thác cho Công ty cổ phần Green Tea Islands thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau.

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Cienco 4 cho biết Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thống nhất chuyển hướng phát triển Cienco 4 thành Tập đoàn kinh tế đa ngành, trong đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông là chủ đạo, dần mở rộng sang các lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, môi trường, năng lượng và sản xuất thêm các sản phẩm khác.

Theo thông tin công bố tại đại hội này, Cienco 4 đặt mục tiêu đạt giá trị sản lượng 8.000 tỷ đồng; doanh thu đạt 7.600 tỷ đồng; lợi nhuận thực hiện (trước thuế) đạt 210 tỷ đồng; lợi nhuận thực hiện (sau thuế) đạt 185 tỷ đồng. 

Đặc biệt, Cienco 4 phấn đấu trả cổ tức cho cổ đông trên 18%. Ngoài ra, trong thời gian tới, Cienco 4 sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng và thực hiện niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán. Đây là một trong những nội dung Cienco 4 vẫn còn "nợ" sau khi đã được cổ phần hóa.

Về đầu tư dự án, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh cho hay, Cienco 4 sẽ tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai để đưa vào khai thác thu hồi vốn đúng kế hoạch đề ra; tổ chức thi công các dự án mới đúng tiến độ; kêu gọi vốn đầu tư từ các nguồn khác nhau trong xã hội kể cả trong nước và nước ngoài qua các hình thức liên doanh, liên kết, phát hành trái phiếu... 

"Đặc biệt, tiếp tục định hướng đầu tư công nghệ, thiết bị và phát triển nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đảm bảo tính cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, từng bước làm chủ các công nghệ cao nhằm không ngừng phát triển Tổng công ty lớn mạnh, là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông", ông Nguyễn Tuấn Huỳnh cho biết.
 

Tin mới lên