Học thuật

Chủ nghĩa vị tha là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu chủ nghĩa vị tha (altruism) là gì?

Chủ nghĩa vị tha là gì?

Chủ nghĩa vị tha (altruism) là sự quan tâm tới phúc lợi của những người khác

Chủ nghĩa vị tha là gì?

Chủ nghĩa vị tha (altruism) là sự quan tâm tới phúc lợi của những người khác. Theo quan điểm này, hàm ích lợi của một cá nhân có thể có dạng: Ui = U(X,Y,Uj)

Trong đó X và Y là những hàng hóa mà Cá nhân i tiêu dùng, Ui là ích lợi mà anh ta thu được và Uj là ích lợi của người khác.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ví dụ chủ nghĩa vị tha trong kinh tế

Ví dụ, một số công ty sẽ sử dụng lao động, ngay cả khi họ không cần thiết. Điều này là do họ không muốn tạo ra thất nghiệp.

Ngoài ra, các công ty có thể không tìm cách tối đa hóa lợi nhuận. Các công ty có thể có nhiều mục tiêu khác như mục tiêu môi trường, mục tiêu từ thiện và trách nhiệm xã hội. Tại một mức độ quan tâm môi trường có thể là một mưu đồ tiếp thị thông minh, nhưng, ở một cấp độ khác, chúng có thể được thực hiện độc lập với các cân nhắc tài chính.

 

Tin mới lên