Tiêu điểm

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận 323 phiếu 'Tín nhiệm cao'

(VNF) - Trong đợt lấy phiếu tín nhiệm 48 người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận 323 tín nhiệm cao, tương ứng 66,6%.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận 323 phiếu 'Tín nhiệm cao'

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Chiều 25/10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Trong đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận 323 tín nhiệm cao tương ứng 66,6%; 144 phiếu tín nhiệm tương ứng 29,69%; 7 phiếu tín nhiệm thấp tương ứng 1,44%.

Ông Nguyễn Đức Hải sinh ngày 29 tháng 7 năm 1961, quê quán tại xã Kỳ Hưng, quận Tam Kỳ (nay thuộc xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành), tỉnh Quảng Nam. Ông có trình độ Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.

Ông Nguyễn Đức Hải từng kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ.

Ông cũng là Đại biểu HĐND tỉnh V, VI, VII; Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII; Ủy viên Ủy ban đối ngoại Quốc hội.

Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội là cơ quan giám sát về tình hình thực hiện dự toán ngân sách và một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách của Quốc hội; xem xét việc thực hiện hoạch định tài chính của các địa phương. Đây cũng là cơ quan Tổng kiểm toán của Quốc hội.

Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội có chức năng thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách và các dự án khác do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao.

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách cũng chịu trách nhiệm chủ trì thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và tổng quyết toán ngân sách nhà nước;

Ngoài ra, Uỷ ban thực hiện giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và việc thực hiện chính sách tài chính, ngân sách;

Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách;

Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và các vấn đề về tài chính, ngân sách.

>>> Xem thêm Kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Tin mới lên