Diễn đàn VNF

Chủ tịch Cần Thơ: 'Hoàn thiện chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư'

(VNF) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao đổi với nhà đầu tư về giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm tới.

Chủ tịch Cần Thơ: 'Hoàn thiện chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư'

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

- Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, nhất là về thúc đẩy tiến độ giải ngân các dự án theo Nghị quyết của Thành ủy và HĐND nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND thành phố Cần Thơ sẽ có các giải pháp cụ thể gì?

Ông Trần Việt Trường: Để tập trung triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện và các chủ đầu tư tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo các Nghị quyết của Chính phủ và văn bản triển khai của các Bộ, ngành Trung ương; quy chế phối hợp, có phân công, phân nhiệm cụ thể giữa các sở, ngành, UBND quận, huyện, chủ đầu tư trong lập, thẩm định, trình phê duyệt, đảm bảo kế hoạch vốn cho triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đồng thời, cần tuân thủ các nguyên tắc trong quản lý, phân bổ vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng, không để xảy ra trường hợp vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định trong đăng ký kế hoạch, bố trí vốn theo đúng thứ tự ưu tiên, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công…

Đối với các chủ đầu tư, cần tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, hoàn thành các dự án theo kế hoạch đã đề ra; đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ của dự án; tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của các nhà thầu tham gia xây dựng công trình theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021…

- Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương cần chủ động đón sóng đầu tư nước ngoài (FDI), thành phố Cần Thơ có giải pháp cụ thể gì để tiếp cận các nhà đầu tư?

Theo nghiên cứu và dự báo của nhiều chuyên gia, có làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư và di dời cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc sang khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình đó, UBND Thành phố và các đơn vị sở ngành sẽ thực hiện một số giải pháp cụ thể để tiếp cận các nhà đầu tư nhằm chuẩn bị đón đầu làn sóng FDI trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ theo dõi, nghiên cứu các tập đoàn doanh nghiệp, đối tác đầu tư nước ngoài có thể rút vốn đầu tư khỏi Trung Quốc, có tiềm năng, lợi thế phù hợp với nhu cầu thế mạnh của thành phố Cần Thơ; tập trung đẩy mạnh quan tâm nhu cầu phát triển đầu tư ra nước ngoài của các đối tác chiến lược đã được xác định…

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng hoàn thiện danh mục dự án mời gọi đầu tư với các thông tin chi tiết hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu, quyết định nhanh chóng; xây dựng và cập nhật các thông tin quảng bá môi trường đầu tư của địa phương bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài: Anh, Hàn, Nhật… Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trong đó có đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp hoàn chỉnh, mời gọi doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển công nghiệp, trong đó có công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao... Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào địa phương.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất các chính sách ưu đãi đặc thù dành cho địa phương phát triển các ngành nghề có thế mạnh và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Tin mới lên