M&A

Chủ tịch Cảng Quy Nhơn Lê Hồng Thái muốn quyền lực 'thu về một mối'

Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến diễn ra vào ngày 10/4.

Chủ tịch Cảng Quy Nhơn Lê Hồng Thái muốn quyền lực 'thu về một mối'

Dù vẫn đang làm việc với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) để trả lại 75,01% cổ phần mà Vinalines đã bán song trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Cảng Quy Nhơn vẫn đặt ra nhiều mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị, tăng vốn điều lệ...

Theo đó, Cảng Quy Nhơn đặt mục tiêu sản lượng 8,87 triệu tấn (đạt 107% so với năm 2018), tổng doanh thu 767,6 tỷ đồng (đạt 105% so với năm trước), lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng (đạt 104% so với năm 2018).

Trước đó, năm 2018, Cảng Quy Nhơn đạt tổng sản lượng quy đổi 8,3 triệu tấn, doanh thu 728 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, tăng 15% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 120,1 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10$ so với kế hoạch; nộp ngân sách đạt trên 58 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017.

Tại Đại hội đồng cổ đông 2019, Cảng Quy Nhơn cũng sẽ trình việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE); tăng vốn điều lệ từ 404,09 tỷ đồng lên 538,79 tỷ đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Đáng lưu ý, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn sẽ có tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Trên thực tế, kể từ năm 2015 - thời điểm Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành hoàn tất việc mua toàn bộ phần vốn của Vinalines, qua đó sở hữu cổ phần chi phối tại Cảng Quy Nhơn, ông Lê Hồng Thái, đại diện cho Công ty Hợp Thành đã đảm đương cả hai vị trí - Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Trước đó, qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ kết luận, Bộ GTVT cho phép Vinalines chuyển nhượng 75,01% cổ phần (đợt 2 và đợt 3) thuộc sở hữu nhà nước theo phương thức thỏa thuận trực tiếp khi không báo cáo, chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép là trái thẩm quyền, vi phạm quy định pháp luật, nên phải thu hồi về sở hữu nhà nước.

Vì vậy, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT xem xét, hủy bỏ 2 văn bản nêu trên, 75,01% cổ phần Vinalines đã chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành phải được xử lý thu hồi về sở hữu nhà nước.

 Thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, cuối tháng 2/2019, Bộ GTVT đã có văn bản hủy bỏ 2 văn bản do bộ này ban hành liên quan đến chuyển nhượng cổ phần cảng Quy Nhơn.

Vinalines được giao làm việc với Công ty Hợp Thành thống nhất nguyên tắc thu lại 75,01% cổ phần đã bán. Theo thông tin từ lãnh đạo Bộ GTVT, phía Công ty Hợp Thành đã đề nghị thành lập tổ giữa hai bên để phối hợp trong đảm bảo khai thác cảng trong thời gian này, đồng thời thống nhất thanh toán chi phí trên cơ sở lợi ích giữa hai bên.

Tin mới lên