Nhân vật

Chủ tịch Gelex Nguyễn Văn Tuấn trở thành tân Chủ tịch HĐQT Viglacera

(VNF) - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Viglacera (HoSE : VGC) được tổ chức hôm nay (26/6) đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Tuấn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chủ tịch Gelex Nguyễn Văn Tuấn trở thành tân Chủ tịch HĐQT Viglacera

Tân Chủ tịch HĐQT Viglacera Nguyễn Văn Tuấn.

ĐHCĐ thường niên 2019 của Viglacera đã bầu 5 thành viên vào HĐQT nhiệm ký 2019 - 2024 gồm: Ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Trần Ngọc Anh, ông Luyện Công Minh, bà Đỗ Thị Phương Lan. Các bà Nguyễn Thị Thanh Yến, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân và bà Phạm Ngọc Bích được bầu vào Ban kiểm soát.

Tân Chủ tịch Viglacera Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1984. Năm 2013, ông Tuấn được bầu phó Chủ tịch HĐQT của Fecon. Sau đó, ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục giữ các vị trí chủ chốt ở nhiều đơn vị khác như Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thiết bị Điện; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CAV). Năm 2016 ông Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Tổng giám đốc Gelex. Tháng 1/2018, ông được bầu kiêm nhiệm thêm chức danh Chủ tịch HĐQT Gelex.

Tại thời điểm được bầu làm chủ tịch HĐQT của Viglacera, ông Nguyễn Văn Tuấn đã giữ 2 chức vụ cao nhất tại Gelex.

Năm 2018, Viglacera ghi nhận doanh thu hợp nhất 8.812 tỷ đồng, giảm 4,2%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 667 tỷ đồng.

Năm 2019, Viglacera đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 9.300 tỷ đồng, tăng 5,5% so với thực hiện năm 2018; trong đó, công ty mẹ đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 11,6% so với thực hiện năm 2018. Lãi trước thuế hợp nhất đạt 950 tỷ đồng, tăng 12,2% so với thực hiện năm 2018; công ty mẹ đạt 650 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2018; chia cổ tức tối thiểu đạt 10,5%.

Trong 6 tháng đầu năm, công ty mẹ Viglacera ước đạt 422 tỷ lợi nhuận trước thuế, tương ứng 65% chỉ tiêu cả năm. Dự kiến trong năm nay, riêng công ty mẹ Viglacera sẽ đạt 700 - 800 tỷ lợi nhuận trước thuế.

Tin mới lên