Tiêu điểm

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: 'Lập quy hoạch Thủ đô chậm tiến độ vì chưa có kinh nghiệm'

(VNF) - Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, hệ thống quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch là hoàn toàn mới so với trước đây, trong và ngoài nước hiện chưa có tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn đủ kinh nghiệm theo quy định của Nghị định số 37/2019 ngày 7/5/2019.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: 'Lập quy hoạch Thủ đô chậm tiến độ vì chưa có kinh nghiệm'

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Ngày 9/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" đã có buổi làm việc với thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội, nhận định việc hoàn thành quy hoạch thủ đô hiện nay quá chậm.

Phó Chủ tịch Quốc hội đã chỉ ra nhiều quy hoạch của thành phố chưa hoàn thành như: quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, Sông Đuống; 14 quy hoạch xây dựng vùng huyện đang lập; quy hoạch phân khu các đô thị vệ tinh đang trong quá trình tổ chức lập; quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng các chung cư cũ đang dự thảo; quy hoạch chiếu sáng đô thị chưa lập.

"Với tiến độ như vậy, sẽ tác động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô rất lớn, càng chậm thì càng cản trở sự phát triển không chỉ cho Thủ đô mà cho cả nền kinh tế", Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Đức Hải, Hà Nội cần nêu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cụ thể giải pháp để bảo đảm chất lượng các quy hoạch và vừa có tính kế thừa cái cũ, vừa đồng bộ với các quy hoạch bên trên, bên dưới khi Quy hoạch thành phố được duyệt.

"Đối với nội dung này các giải pháp như thế nào, phân công trách nhiệm thuộc về ai cũng cần được thảo luận, nêu rõ", Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng theo Phó chủ tịch Quốc hội, theo báo cáo có việc trùng lặp giữa quy hoạch chung đô thị của thành phố lập theo Luật Quy hoạch đô thị và Quy hoạch Thủ đô lập theo Luật Quy hoạch, ngoài ra còn chịu sự điều chỉnh của Luật Thủ đô, mâu thuẫn, chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng.

Vì vậy ông Nguyễn Đức Hải cho rằng những nội dung gì liên quan trực tiếp đến lập, thẩm định và phê duỵệt quy hoạch cần đề xuất giải pháp xử lý, nêu rõ có cần phải sửa hệ thống pháp luật không, nếu sửa thì sửa Luật nào, sửa như thế nào cần kiến nghị thật cụ thể.

Cũng tại buổi làm việc, về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 là loại hình mới, quy hoạch tích hợp, có tính chất phức tạp, nội dung bao trùm, phạm vi nghiên cứu rộng, hình thức hoàn toàn mới so với trước đây, chịu sự điều chỉnh của nhiều pháp luật có liên quan, trong khi cả kinh nghiệm trong nước và quốc tế về nội dung này còn rất hạn chế.

Theo ông Chu Ngọc Anh, điều này đã dẫn đến việc Sở KH&ĐT, các sở, ngành và thành phố ban đầu còn lúng túng trong triển khai, chưa định hướng rõ được tính chất, nội dung, nội hàm, phạm vi nghiên cứu.

Ông Chu Ngọc Anh cũng chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ của các quy hoạch. Cụ thể, hệ thống quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch là hoàn toàn mới so với trước đây, trong và ngoài nước hiện chưa có tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn đủ kinh nghiệm theo quy định của Nghị định số 37/2019 ngày 7/5/2019, khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn.

Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cùng với các xu hướng mới và quan trọng về bối cảnh kinh tế - xã hội toàn cầu đã làm ảnh hưởng không nhỏ công tác quy hoạch.

Ngoài ra, tại thời điểm này các bộ, ngành trung ương và các địa phương đang triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh đang được nghiên cứu lập song song theo phương thức phối hợp, tích hợp, nhiều nội dung quy hoạch còn chưa được xác lập, chưa rõ định hướng, khó khăn trong việc xác lập một số nội dung định hướng trong Quy hoạch Thủ đô.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Bộ KH&ĐT với vai trò là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Chính phủ, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, các đại biểu, ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương tại các cuộc làm việc để tiếp tục tổng hợp, đánh giá tác động nhiều vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch.

Cùng với đó, ông Nguyễn Đức Hải đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện và gửi báo cáo bổ sung cho Đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất.

"Các ý kiến tham gia tại phiên làm việc sẽ là cơ sở quan trọng để Đoàn giám sát nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo Báo cáo kết quả giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tháng 4/2022 và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV", Phó chủ tịch Quốc hội nói.

Ngày 7/3/2022, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 313/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi quy hoạch gồm phần lãnh thổ Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích tự nhiên là 3.358,6km2.

Quyết định nêu rõ quy hoạch Thủ đô Hà Nội phải thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, nhất là đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành trên địa bàn; tận dụng tối đa lợi thế phát triển từ các dự án kết cấu hạ tầng động lực về giao thông, du lịch, dịch vụ đã có và đang nghiên cứu đầu tư.

Đồng thời tạo sự đột phát về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa chủ yếu vào nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tin mới lên