Tiêu điểm

Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

(VNF) - Ban thường vụ thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng - chủ tịch HĐQT Saigon Co.op

Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Đình chỉ sinh hoạt Đảng với chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng

Chiều 27/7, thay mặt Ban thường vụ thành ủy TP. Hồ Chí Minh, ông Dương Ngọc Hải, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy, đã triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng - thành ủy viên và đình chỉ các vai trò ban chấp hành, ban thường vụ và bí thư đảng ủy của ông Diệp Dũng tại Đảng bộ Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op).

Ông Diệp Dũng được thành ủy chỉ định tham gia ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op từ cuối tháng 8/2015.

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Saigon Co.op theo quyết định thanh tra triển khai từ ngày 03/04/2020.

Kết luận thanh tra cho thấy có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm tại Saigon Co.op. Bên cạnh đó, đại hội thành viên 2020 của Saigon Co.op vẫn được tổ chức vào ngày 24/07/2020 dù Thanh tra thành phố trước đó đã đề nghị tạm đình chỉ đại hội.

Trong đại hội cũng có nhiều nội dung được thông qua ngoài chương trình dự kiến, trong đó có vấn đề về vốn, bãi nhiệm ủy viên hội động quản trị và và đề nghị cách chức tổng giám đốc vì không thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên về việc huy động vốn nêu trên.

Ủy ban kiểm tra thành ủy xác định: ông Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động tăng vốn trái pháp luật; tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật; thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo.

Trong khi đó, tổng giám đốc Nguyễn Anh Đức của Saigon Co.op cũng đang đối diện nguy cơ mất chức. Cụ thể đại hội thành viên Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã quyết định bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Đức và giao HĐQT cách chức tổng giám đốc Saigon Co.op.

Ông Nguyễn Anh Đức là thành viên HĐQT và được HĐQT bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc Saigon Co.op đầu tháng 4 năm 2020, nhưng chưa được đại hội thành viên thông qua theo quy định của Saigoncoop.

Tuy nhiên, sau khi giữ chức tổng giám đốc, ông Nguyễn Anh Đức đã có biểu hiện vượt quyền khi nói và làm ngược với các nghị quyết mà đại hội thành viên Saigon Co.op đã thông qua.

Cụ thể, năm 2019 và 2020, đại hội thành viên Saigon Co.op đã ban hành các nghị quyết. Song, ông Nguyễn Anh Đức không những không tích cực triển khai các nghị quyết này mà còn nói và làm những việc khiến cho kế hoạch của đại hội thành viên và các nghị quyết đình trệ thực hiện.

Theo tờ trình của các hợp tác xã thành viên, ông Nguyễn Anh Đức đã có hành động nói và làm xâm phạm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Saigon Co.op. 

Tin mới lên