Ngân hàng

Chủ tịch LienVietPostBank Nguyễn Đình Thắng đã kiến nghị gì với Thủ tướng?

(VNF) – Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch LienVietPostBank đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội phần mềm Việt Nam (Vinasa) đã nêu 6 kiến nghị đối với người đứng đầu Chính phủ.

Chủ tịch LienVietPostBank Nguyễn Đình Thắng đã kiến nghị gì với Thủ tướng?

Ông Nguyễn Đình Thắng

Tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2019 tổ chức hôm nay (23/12), ông Nguyễn Đình Thắng đại diện cho nhóm doanh nghiệp phần mềm – công nghệ thông tin nhấn mạnh rằng trong nhiều năm qua, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Ông Thắng cho hay gần đây Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia và rằng để thực hiện việc này, các doanh nghiệp công nghệ thông tin, trong đó có doanh nghiệp phần mềm, phải là lực lượng xung kích, tiên phong.

“Doanh nghiệp công nghệ thông tin phải nâng cao năng lực của mình và tăng về số lượng, nếu không chúng ta sẽ không thành công”, ông Thắng nói.

Chủ tịch LienVietPostBank nêu ra 6 kiến nghị đối với Thủ tướng và Chính phủ.

Một là đưa các quy trình, quy định công nghệ thông tin vào tất cả các dự án đầu tư cũng như đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay.

Hai là Chính phủ phải phá vỡ tình trạng cát cứ dữ liệu. Các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc ga và chuyên ngành do nhà nước đầu tư phải được kết nối tập trung quản lý ở trung tâm dữ liệu quốc gia, cho phép khai thác, có phần quyền cập nhật và sử dụng dữ liệu.

Ba là ban hành cơ chế chuyển nhượng sandbox, cho đổi mới năng lực sáng tạo các mô hình kinh doanh sản phẩm mới.

Bốn là các trường đại học phải đưa chương trình đạo tạo khoa học cao, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật (IoT), khoa học dữ liệu, điện toán đám mây… cho sinh viên, quy định ngoại ngữ là bắt buộc với các hệ cao đẳng, đại học.

Năm là xây dựng trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo cho các trường đại học; khuyến khích xây dựng các thung lũng công nghệ cao AI và an ninh mạng.

Sáu là đưa chỉ tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, thành phố số, đô thị thông minh… vào nhóm chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương và bộ ngành.

“Doanh nghiệp phần mềm nói riêng và công nghệ thông tin nói chung của Việt Nam có đủ điều kiện cơ bản để xung kích, tiên phong chuyển đổi số. Chúng tôi xin cam kết nỗ lực phấn đấu, làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện đề án chuyển đối số quốc gia mà Thủ tướng sẽ phê duyệt trong thời gian tới”, ông Thắng nói.

Tin mới lên