Tài chính

Chủ tịch PTC đăng ký mua gần 49% cổ phần ngay sau khi nhậm chức

(VNF) - Bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng bưu điện (PTIC – HoSE: PTC) vừa thông báo đăng ký mua vào 8.779.528 cổ phiếu PTC, tương ứng 48,78% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Chủ tịch PTC đăng ký mua gần 49% cổ phần ngay sau khi nhậm chức

Hiện tại, cổ phiếu PTC đã được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát từ 9/10/2018

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 24/10 đến 21/11/2018. Trước giao dịch này, bà Thu Hà không sở hữu cổ phiếu PTC nào.

Trên thị trường, cổ phiếu PTC đang giao dịch quanh mức giá 6.600 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo giá trên, bà Thu Hà sẽ bỏ ra khoảng 58 tỷ đồng để mua số cổ phiếu này.

Bà Phạm Thị Thu Hà vừa được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT của PTC từ 2/10/2018 sau khi ông Võ Anh Linh có đơn xin từ nhiệm ví trí Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, ngày 24/9/2018 HĐQT công ty đã thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần. Theo đó 2 cổ đông là ông Trần Quang Ninh và ông Trần Hạnh Nguyên sẽ chuyển nhượng tổng cộng hơn 2,1 triệu cổ phiếu PTC sang cho bà Phạm Thị Thu Hà – lúc đó đang ở cương vị Thành viên HĐQT công ty.

Một lãnh đạo khác là ông Phạm Vĩnh Phú, Trưởng BKS, cũng vừa thông báo đăng ký bán sạch 2.272.648 cổ phiếu (tỷ lệ 14,02%) đang sở hữu để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/10 đến 30/10/2018.

Hôm 10/9/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã có công văn thông báo rằng theo số liệu trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2018 của công ty, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lợi nhuận chưa phân phối đến 30/6/2018 đều là số âm và kiểm toán từ chối đưa ra kết luận.

HoSE cũng lưu ý về nguy cơ cổ phiếu PTC sẽ bị hủy niêm yết nếu kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trên BCTC kiểm toán năm 2018.

Hiện tại, cổ phiếu PTC đã được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát từ 9/10/2018.

 

Tin mới lên