Diễn đàn VNF

Chủ tịch SCIC Nguyễn Đức Chi: 'Thông điệp của Chính phủ là rõ ràng, cơ hội là rất lớn'

(VNF) - Chủ tịch SCIC nói đối với quá trình cổ phần hóa, "thông điệp của Chính phủ là rõ ràng và cơ hội cho nhà đầu tư trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán là rất lớn".

Chủ tịch SCIC Nguyễn Đức Chi: 'Thông điệp của Chính phủ là rõ ràng, cơ hội là rất lớn'

Phát biểu tại hội nghị Gateway to Vietnam 2017, ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của thị trường vốn trong giai đoạn sắp tới.

Theo ông Nguyễn Đức Chi, cuối năm 2016, Việt Nam nằm trong bối cảnh chung của các biến động toàn cầu và khu vực, điều này nhìn thấy rõ nét qua các biến động thị trường chứng khoán, thị trường vốn vào thời điểm cuối tháng 11- 12/2016, nhiều nhà đầu tư bất an và tìm đến những sản phẩm phòng ngừa rủi ro.

Khi đó các nhà đầu tư nhìn nhận năm 2017 với cảm quan không có bức tranh sáng màu, nhưng thời điểm hiện tại, tình hình kinh tế Việt Nam qua các quý năm 2017 đã trở nên tốt hơn và tạo ra một tinh thần lạc quan hơn cho cộng đồng đầu tư và doanh nghiệp.

"Qua hoạt động quản lý kinh doanh và danh mục vốn nhà nước ở doanh nghiệp của SCIC, chúng tôi cũng cảm nhận thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu và kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp trong danh mục của SCIC trong quý 2, quý 3 tốt hơn. Chúng tôi tiếp tục để hướng tới kết thúc năm 2017 với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đầu năm vạch ra", ông nói.

"Từ bức tranh tổng thể tới chi tiết thì nhà đầu tư có niềm tin vào sự tăng trưởng, và điều này là tiền đề kỳ vọng 2018 có bức tranh sáng và cơ hội sẽ dành cho tất cả nhà đầu tư có thể gặt hái được thành công", ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Chi cũng cho rằng Chính phủ Việt Nam và các thành phần kinh tế đang nỗ lực phát triển thị trường vốn, chính buổi hội thảo hôm nay cũng hướng tới mục tiêu đó.

"Tôi cho rằng tất cả chúng ta hãy làm tốt việc chúng ta đang làm thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Như bản thân tôi làm nhiệm vụ quản lý hành chính thì phải làm tốt vai trò của người tổ chức nhưng khi chuyển sang việc quản lý vốn thì tôi phải thay đổi để thích ứng với công việc mới cũng như học hỏi thêm để làm tốt chứ không thể bê nguyên kinh nghiệm trong lĩnh vực cũ để áp dụng", ông nói.

Đối với tiến trình cổ phần hóa, ông Chi cho rằng Chính phủ có thông điệp mạnh mẽ trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn ở những doanh nghiệp không cần nắm giữ. Trong các văn bản đều quy trách nhiệm cho người đứng đầu thực thi các chính sách này nếu không thực hiện đúng tiến độ thì người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo SCIC cũng cho biết trong thời gian tới có rất nhiều doanh nghiệp lớn với quy mô lớn được cổ phần hóa và tỷ lệ đưa ra đáng kể chứ không còn hình thức như trước. Mục tiêu cao nhất của Nhà nước là đa dạng sở hữu trong doanh nghiệp và Nhà nước chỉ sở hữu một phần. 

"Trong các quyết định thoái vốn của Nhà nước ở các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thì cũng rõ ràng về tiến độ và chỉ đạo rất mạnh mẽ, tỷ lệ thoái vốn được công bố công khai, tại các doanh nghiệp lớn như Sabeco, Habeco Chính phủ đã quyết định thoái trên 50%. Điều này có thể thấy rằng thông điệp của Chính phủ là rõ ràng và cơ hội cho nhà đầu tư trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán là rất lớn", ông khẳng định.

Tin mới lên