Tiêu điểm

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam ‘lệnh’ xử lý nghiêm sai phạm tại Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai

(VNF) - Sau kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Nam về loạt sai phạm tại Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu các cơ quan, ban ngành tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến nội dung sai phạm.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam ‘lệnh’ xử lý nghiêm sai phạm tại Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai

Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã ký công văn số 5594/UBND-NC về việc xử lý kết luận thanh tra tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại kết luận thanh tra; đồng thời, theo dõi báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý các phát sinh.

Đồng thời, ông Đinh Văn Thu yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm nội dung xử lý kinh tế theo kết luận thanh tra và theo dõi thực hiện thẩm định lại các nội dung giảm trừ khối lượng, giá trị khi lập thẩm định hồ sơ quyết toán các công trình, dự án theo kết luận thanh tra.

Đối với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm trong công tác lựa chọn quy mô đầu tư, kết cấu kỹ thuật, công tác thi công, nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành theo đúng kết luận.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu yêu cầu xử lý kết luận thanh tra tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

“Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật theo đúng quy định đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến nội dung sai phạm trong công tác quản lý khối lượng, xác nhận khối lượng cát tận thu, xác định chủng loại cát tận thu, thực hiện đấu giá khối lượng cát tận thu tại dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ”, Chủ tịch tỉnh yêu cầu.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong việc tham mưu, giúp Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng kết luận thanh tra đã nêu.

Như VietnamFinance đã thông tin, Thanh tra tỉnh Quảng Nam mới đây công bố kết luận thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 đến năm 2017 tại Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam). Tại kết luận, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại ban quản lý khu kinh tế này.

Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc này đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam để xem xét xử lý theo quy định của điều lệ Đảng đối với ông Trần Đình Quang (Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai) và các tổ chức cá nhân có liên quan.

Đồng thời kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 13 tỷ đồng (trong đó Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai 4,5 tỷ đồng; trung tâm phát triển hạ tầng 9,8 triệu đồng; Ban quản lý dự án hạ tầng 14 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào 156,5 triệu đồng).

>>> Loạt sai phạm tại Khu kinh tế mở Chu Lai: Kiến nghị xử lý Phó trưởng ban quản lý Trần Đình Quang

Tin mới lên