Tiêu điểm

Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước hưởng chế độ tương đương Bộ trưởng

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chức danh lãnh đạo Uỷ ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc Uỷ ban quản lý vốn nhà nước được hưởng chế độ tương đương các chức danh lãnh đạo cơ quan ngang Bộ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc cơ quan ngang Bộ để tạo động lực cho bộ máy thực thi công việc (trong khi Uỷ ban được quy định là cơ quan trực thuộc Chính phủ).

Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước hưởng chế độ tương đương Bộ trưởng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp

Chiều ngày 4/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Uỷ ban quản lý vốn nhà nước (Tổ công tác 66) đã chủ trì cuộc họp tiếp thu các khuyến nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập cơ quan này.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Vũ Đại Thắng (đại diện cơ quan soạn thảo Nghị định) trong phiên họp mới đây, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã họp, góp ý về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự thảo Nghị định nên làm rõ việc tách bạch chức năng quản lý nhà nước, chức năng quản trị doanh nghiệp, chức năng chủ sở hữu vốn nhà nước; có cơ chế, chính sách tiền lương cho lãnh đạo Uỷ ban, lãnh đạo các đơn vị phù hợp để thu hút cán bộ có năng lực, tạo động lực cho bộ máy thực thi hiệu quả chức năng, nhiệm vụ.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị làm rõ quy định Uỷ ban không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và bảo đảm hiệu quả, gia tăng tổng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào DN...

Tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng dự thảo Nghị định đã quy định rõ nguyên tắc Uỷ ban chỉ thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, không thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc chức năng quản lý nhà nước đối với DN do các Bộ quản lý ngành thực hiện. 

Về chế độ tiền lương, phụ cấp của lãnh đạo Uỷ ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc Uỷ ban, Bộ KHĐT cho biết do chưa có quy định pháp luật rõ cơ quan thuộc Chính phủ được áp dụng cơ chế đặc thù so với Nghị định 204/2004/NĐ-CP nên dự thảo Nghị định quy định: “Các chức danh lãnh đạo Uỷ ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc Uỷ ban được hưởng chế độ tương đương các chức danh lãnh đạo cơ quan ngang Bộ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc cơ quan ngang Bộ” để tạo động lực cho bộ máy thực thi công việc (trong khi Uỷ ban được quy định là cơ quan trực thuộc Chính phủ).

Ngoài ra để bảo đảm khuyến nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức bộ máy quản lý theo cả “chiều ngang” và “chiều dọc” bảo đảm quản lý toàn diện, có chiều sâu, tin gọn, hiệu quả, dự thảo đã bảo đảm bộ máy cân đối giữa các đơn tham mưu quản lý vốn (theo chiều dọc) và các đơn vị tham mưu chiến lược (theo chiều ngang). 

Cụ thể, Ủy ban gồm 9 vụ, trung tâm là: Vụ Nông nghiệp, Vụ Công nghiệp, Vụ Năng lượng, Vụ Công nghệ và hạ tầng, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế- kiểm soát nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Trung tâm thông tin, trong đó Trung tâm thông tin là đơn vị sự nghiệp.

Trong danh sách 19 doanh nghiệp do Uỷ ban trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu thì có Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), là đơn vị thực hiện chức năng đầu tư- kinh doanh vốn tại DN tiếp nhận từ các Bộ, địa phương theo quy định của pháp luật, không thuộc 18 doanh nghiệp còn lại. Thứ trưởng Vũ Đại Thắng và lãnh đạo các bộ, ngành dự họp cho rằng quy định này và quy định về chức năng và nhiệm vụ của SCIC không chồng chéo, trùng lặp với chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban.

Sau khi tiếp thu các khuyến nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ KH&ĐT đã dự thảo Nghị định lần thứ 7 với 4 Chương và 11 điều để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Bày tỏ đồng tình với tiếp thu của Bộ KHĐT, Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại DN Nguyễn Hoàng Anh cho biết từ khi thành lập Uỷ ban tới nay, các cán bộ lãnh đạo và biệt phái đã dự thảo 44 quy chế hoạt động nội bộ và liên ngành. “Một số quy chế đang xin ý kiến các bộ, ngành nhưng cơ bản chúng tôi đã xong và sẵn sàng vận hành hoạt động của Uỷ ban khi dự thảo Nghị định có hiệu lực”. 

Với khối lượng công việc lớn, ông Nguyễn Hoàng Anh kiến nghị lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành cử thêm cán bộ biệt phái để tiếp nhận 19 DNNN về Uỷ ban trong thời gian tới và có thể ra mắt Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại DN chậm nhất vào đầu tháng 10/2018.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác 66 đồng tình với cơ chế tiền lương, phụ cấp như dự thảo của Nghị định nhưng cần phải làm rõ hơn về thẩm quyền, cơ sở pháp lý áp dụng ở Uỷ ban như đối với cơ quan ngang Bộ.

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm giải trình với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thực thi chức trách, nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KHĐT tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để gửi văn bản xin ý kiến các thành viên Chính phủ, từ đó tổng hợp, bổ sung để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định trong tháng 9/2018.

“Các bộ, ngành liên quan vận dụng tối đa các quy định của pháp luật hiện hành, tạo điều kiện cho Uỷ ban sớm hoạt động vào tháng 10/2018”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính lập kế hoạch bố trí ngân sách riêng năm 2019 cho Uỷ ban hoạt động.

Tin mới lên