Diễn đàn VNF

Chủ tịch VCCI: Đặt mục tiêu cao quá dễ thành ‘đếm cua trong lỗ’

(VNF) - Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã có bài phát biểu đáng chú ý về chủ đề tái cơ cấu kinh tế khi đăng đàn tại Quốc hội sáng 2/11.

Chủ tịch VCCI: Đặt mục tiêu cao quá dễ thành ‘đếm cua trong lỗ’

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc

Theo ông Lộc, mặc dù niềm tin đã được khơi dậy và không khí khởi nghiệp quốc gia đã bắt đầu, nhưng nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn.

Do đó, các Kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 phải tính đến một cách cẩn trọng.

Về tổng thể, ông Lộc nói "cả 2 bản kế hoạch đều đã được xây dựng công phu, thể hiện quyết tâm rất cao của Chính phủ trong việc đẩy mạnh cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, từ đó tạo tiền đề đưa nền kinh tế nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới".

Tuy nhiên, cả 2 bản kế hoạch này đều có một điểm chung, đó là rất tham vọng.

"Từ một góc độ nào đó, việc đặt ra những mục tiêu cao sẽ tạo động lực để cả hệ thống vươn xa hơn. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, việc đặt ra những mục tiêu quá tầm với lại thể hiện tính chủ quan, duy ý chí, bỏ qua các quy luật khách quan và cũng không phải là vô hại", ông Lộc nói.

Đại diện VCCI nhấn mạnh rằng khi nhìn lại các kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn trước, có thể khẳng định rằng chính việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP quá cao là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự bất ổn kinh tế vĩ mô, bởi nó đòi hỏi quá nhiều nguồn lực, buộc các chính sách tài chính và tiền tệ phải nới lỏng quá mức, gây ra những hệ luỵ như lạm phát, nợ công và nợ xấu … mà cho đến nay vẫn còn loay hoay chưa giải quyết xong.

Vẫn theo ông Lộc, trong bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội lần này, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% cho năm 2017, theo quan điểm của ông, là tương đối cao. "Vậy dựa trên cơ sở nào để Chính phủ đưa ra mục tiêu GDP tăng 6,7% cho năm 2017?", ông đặt câu hỏi.

Đặc biệt, vấn đề chính lại nằm ở chỗ có rất nhiều thứ như kế hoạch thu/chi ngân sách, nợ công… đều được lập trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng GDP này. Và nếu tăng trưởng không đạt mục tiêu, sẽ có hiệu ứng đô-mi-nô đến những chỉ tiêu khác.

"Điều này chúng ta đã nhìn thấy trong vài năm gần đây. Vậy Chính phủ đã có kịch bản xử lý cho tình huống này chưa? Như với mục tiêu cân đối xuất nhập khẩu, tại sao lại đưa ra mục tiêu nhập siêu 6,5 tỷ USD trong khi 9 tháng đầu năm 2016 nền kinh tế đã xuất siêu gần 4 tỷ USD? và trên cơ sở nào Chính phủ lại lập kế hoạch vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân là 750 nghìn tỷ đồng trong năm 2017 ?… Chúng ta có "đếm cua trong lỗ"?, ông Lộc nêu vấn đề.

Trong khi đó, về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, một số mục tiêu được đặt ra mà chưa thấy rõ phải làm cách nào để đạt được.

Chẳng hạn, mục tiêu đưa nợ xấu trong nền kinh tế xuống mức dưới 3% là cần thiết, nhưng giải pháp lại rất mơ hồ.

Ông Lộc cũng "thấy băn khoăn về mục tiêu tổng đầu tư xã hội khoảng 32-34% GDP". "Với hệ số ICOR là 5, để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7%, tổng đầu tư toàn xã hội cần đạt mức này. Nhưng hiện tại, tiết kiệm của nền kinh tế chỉ đạt mức 28-29% GDP. Bởi vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng đặt ra, sẽ phải tăng vay nợ. Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến an toàn nợ công nói riêng và ổn định vĩ mô nói chung trong 5 năm tới", ông nhận xét.

"Mọi kế hoạch kinh tế đều phải được tính toán trên cơ sở " tiền tươi, thóc thật". Muốn phát triển bền vững phải căn cơ, phải "liệu cơm gắp mắm". Vì vậy, Theo tôi, Chúng ta chỉ nên đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5% đồng thời cố gắng bảo đảm cải thiện chất lượng tăng trưởng. Trong giai đoạn 2007-2015, nền kinh tế cũng chỉ tăng trưởng trung bình 6%/năm với hệ số ICOR hơn 6, nên nếu đạt mức 6-6,5% trong 5 năm tới với hệ số ICOR là 5 thì đã là có sự tiến bộ rồi", ông đề xuất.

Tin mới lên