Tiêu điểm

‘Chưa bao giờ hay bất cứ lãnh đạo nào yêu cầu Tổng cục Thống kê phải sửa số liệu’

(VNF) – Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020 tổ chức sáng nay (6/1/2020).

‘Chưa bao giờ hay bất cứ lãnh đạo nào yêu cầu Tổng cục Thống kê phải sửa số liệu’

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận thống kê là ngành vất vả, xác lập vai trò quan trọng đối với đất nước.

Nhấn mạnh số liệu thống kê là khách quan, chặt chẽ, đúng pháp luật, Thủ tướng khẳng định: “Chưa bao giờ hay bất cứ đồng chí lãnh đạo nào yêu cầu Tổng cục Thống kê phải sửa số liệu này, số liệu khác trong quá trình thống kê kinh tế-xã hội đất nước”.

Đề cập đến việc tính lại GDP, Thủ tướng đánh giá ngành thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ này, bảo đảm theo thông lệ quốc tế, có cơ sở khoa học.

“Không phải vì bệnh thành tích mà chúng ta tính quy mô GDP mới”, Thủ tướng nói và cho hay việc tính lại GDP nhằm xác lập căn cứ để hoạch định chiến lược 10 năm, kế hoạch phát triển 5 năm tới.

Về định hướng năm 2020, Thủ tướng cho rằng ngành thống kê cần làm tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm. Một là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành.

“Tiếng nói báo động của các đồng chí rất quan trọng trong điều hành kế hoạch hằng năm, 1 quý và cả 5 năm”, Thủ tướng nói.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai của ngành thống kê là cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu ngành thống kê tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đặc biệt công tác phân tích, dự báo.

“Chúng tôi muốn ngày càng nhiều hơn các báo cáo chuyên đề thông tin, tư liệu tình hình quốc tế, trong nước, phục vụ kịp thời, hiệu quả hơn công tác chỉ đạo”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng lưu ý ngành thống kê cần tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển thống kê Việt Nam và các đề án lớn của ngành, nhất là đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát;

Bên cạnh đó là tiếp tục tổng hợp, công bố việc điều chỉnh quy mô GDP năm 2018, 2019, 2020 và số liệu GDP các địa phương; xây dựng bộ số liệu đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương phục vụ cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị ngành thống kê phải đổi mới hơn nữa phương pháp, chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đặc biệt là tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung nghiên cứu phương pháp thống kê mới, hiện đại nhằm giảm thiểu “vùng trống thông tin”…

Tin mới lên