Chứng khoán

Chuẩn bị IPO 24 doanh nghiệp đường sắt trong vòng 2 tháng

(VNF) - Cuối tháng 10, phương án cổ phần hóa 24 đơn vị đường sắt đã được trình Bộ GTVT, đảm bảo đúng lộ trình.

Chuẩn bị IPO 24 doanh nghiệp đường sắt trong vòng 2 tháng

VNR hy vọng sau cổ phần hóa, các doanh nghiệp đường sắt sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

Theo nguồn tin từ Báo Giao thông, kế hoạch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đặt ra là tiến hành cổ phần hóa 24 công ty TNHH MTV gồm: 20 công ty quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, 2 công ty vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn, 2 công ty xe lửa Gia Lâm, Dĩ An trong năm 2015.

Sáu tháng đầu năm 2015, tiến độ công tác cổ phần hóa chậm do gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là trong việc xác định giá trị doanh nghiệp, kinh phí giải quyết chế độ chính sách cho số lượng lao động dôi dư lớn… Theo đó, đến tháng 10, VNR đã thẩm định và trình Bộ Giao thông vận tải (GTVT), chờ phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Theo báo cáo của VNR, các doanh nghiệp này đều chọn hình thức cổ phần hóa là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Về cơ cấu vốn điều lệ, đối với 20 công ty quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, vốn nhà nước nắm giữ 51%; vốn người lao động được mua ưu đãi chiếm từ 35% đến 44%; vốn của các nhà đầu tư khác chiếm từ 5% đến 14%. Với tỷ lệ vốn bán ra bên ngoài ít, đây không phải là điều lo lắng đối với các công ty quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt.

Với hai công ty vận tải đường sắt Hà Nội, Sài Gòn, tỷ lệ này là: vốn nhà nước 60%; vốn người lao động chỉ chiếm từ 11% đến 12%; trong khi đó vốn của nhà đầu tư khác chiếm hơn 28%.

Đối với hai công ty xe lửa Dĩ An, Gia Lâm, vốn nhà nước nắm giữ với tỷ lệ cao: 75%; vốn người lao động chiếm từ 9% đến 19%; vốn các nhà đầu tư khác chiếm từ 6% đến 16%.

Lý giải điều này, ông Trần Ngọc Thành Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR cho biết, là nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển công nghiệp cơ khí đường sắt. Vì hiện nay, do thời gian gấp gáp nên những nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực về công nghệ đường sắt chưa có thời gian tìm hiểu, tham gia đầu tư. Trong khi đó, các nhà đầu tư quan tâm trong nước chủ yếu là các nhà đầu tư bất động sản.

Theo kế hoạch trên thì chỉ còn 2 tháng nữa để VNR thực hiện các công việc tiếp theo: chào bán cổ phần, đại hội cổ đông; giải quyết chế độ cho lao động dôi dư… để các công ty đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/01/2016. Đó là chưa kể, liệu việc bán cổ phần ra bên ngoài có thành công khi mà đến nay cả 24 doanh nghiệp chưa có nhà đầu tư chiến lược nào quan tâm, nhất là đối với các công ty vận tải tỷ lệ vốn phải bán ra bên ngoài lớn.

Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ GTVT ông Vũ Anh Minh cho biết theo kế hoạch, năm 2015, Bộ GTVT sẽ thực hiện CPH 28 đơn vị. Đến hết 30/10, bộ đã hoàn thành phê duyệt phương án CPH cho 24 đơn vị ngành đường sắt và dự kiến trước 31/12/2015, các đơn vị này sẽ hoàn tất việc đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Tin mới lên