Tài chính

Chuẩn bị kiểm toán tại 5 dự án nhà máy điện và truyền tải của EVN

(VNF) - Trong năm 2019, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán tại 5 dự án nhà máy điện và truyền tải của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Chuẩn bị kiểm toán tại 5 dự án nhà máy điện và truyền tải của EVN

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1.

Theo đó, 5 dự án sẽ bị kiểm toán gồm Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, Thủy điện Bản Chát, Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện Sông Bung 2 và Đường dây 500kV Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên.

Hiện Tập đoàn EVN đang chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán đối với 5 dự án trên.

Cùng với đó, Tập đoàn EVN sẽ tăng cường kiểm soát theo chuyên đề tập trung vào các hoạt động tài chính, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, quản lý vật tư thiết bị, kinh doanh, thị trường điện và các mặt quản lý chung.

Đồng thời, EVN cũng xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc thanh, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc tuyển dụng lao động mới.

Theo báo cáo mới đây của EVN, tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2018 ước đạt 340.500 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017, trong đó doanh thu bán điện khoảng 333.000 tỷ đồng, tăng 14,6%.

Tổng giá trị tài sản EVN ước tính đến cuối năm 2018 là 702.836 tỷ đồng (tăng 0,18% so với năm 2017), trong đó vốn chủ sở hữu là 218.091 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2017). Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,22 lần, tỷ lệ tự đầu tư 31,03%.

Phía EVN cho biết, lợi nhuận của công ty mẹ - EVN vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao; các tổng công ty trực thuộc đều có lợi nhuận đạt kế hoạch.

Tập đoàn này nộp ngân sách khoảng 20.170 tỷ đồng trong năm 2018.

Tin mới lên