Tiêu điểm

Chuẩn bị thông qua nghị quyết về GPMB sân bay Long Thành

(VNF) - Theo chương trình dự kiến, chiều 19/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ , tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án sân bay Long Thành.

Chuẩn bị thông qua nghị quyết về GPMB sân bay Long Thành

Về việc ban hành nghị quyết này, theo báo cáo mới được Tổng thư ký Quốc hội gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, vẫn còn một số ý kiến khác biệt.

Có ý kiến đề nghị Chính phủ tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thay vì trình Quốc hội trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để vừa đảm bảo tính chặt chẽ vừa có tính chủ động, do hàng tháng Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều có phiên họp.

Cũng có ý kiến khác đề nghị trong nghị quyết giao cho Chính phủ xây dựng dự án cụ thể để báo cáo Quốc hội cho chủ trương trong kỳ họp tới của Quốc hội, hoặc đề nghị trong Nghị quyết có thể giao thẳng cho Chính phủ triển khai thực hiện, khi nào tiến hành thì Chính phủ báo cáo cho Quốc hội biết tình hình tại cuộc họp gần nhất.  

Về tiến độ dự án, theo kế hoạch đã được thông qua, việc xây dựng sân bay Long Thành được thực hiện qua 3 giai đoạn và việc thu hồi đất sẽ được tiến hành một lần. Việc ban hành nghị quyết riêng được kỳ vọng sẽ giúp tăng tốc dự án, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết riêng để tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Mặt khác, theo Nghị quyết 94 thì Quốc hội còn tiếp tục thông qua báo cáo khả thi từng giai đoạn của dự án sân bay Long Thành, như vậy, vẫn có nhiều nghị quyết về dự án tồn tại cùng với nghị quyết 94 mà không phải sửa đổi nghị quyết này.

Như VietnamFinance đã đề cập, đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành công tác lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự thảo khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thành quy hoạch chi tiết và đang tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư; xây dựng Đề án giải quyết việc làm, tổ chức lại đời sống của người dân trong diện di dời, giải toả để thực hiện dự án.

Để thực hiện dự án, Nhà nước dự kiến thu hồi 5.614,65 ha đất, bao gồm 5.000 ha đất xây dựng cảng hàng không và 614,65 ha đất xây dựng các khu tái định cư và nghĩa trang.

Theo đó, tổng số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất là 4.730 hộ gia đình, cá nhân với khoảng 15.000 nhân khẩu và 26 tổ chức, bao gồm các tổ chức tôn giáo, trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, trường học, trạm y tế và doanh nghiệp. 

Để thực hiện công việc trên, khái toán tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ khoảng 23.019,6 tỷ đồng tính theo đơn giá năm 2017.

Tin mới lên