Tài chính

Chứng khoán Bản Việt kỳ vọng lợi nhuận vượt 1.200 tỷ đồng trong năm 2021

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (HoSE: VCI) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2021 với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận khủng.

Chứng khoán Bản Việt kỳ vọng lợi nhuận vượt 1.200 tỷ đồng trong năm 2021

Chứng khoán Bản Việt kỳ vọng lợi nhuận vượt 1.200 tỷ đồng trong năm 2021

Theo đó, doanh thu hoạt động năm 2021 của Chứng khoán Bản Việt dự kiến đạt 2.050 tỷ đồng, tăng 18,5% so với mức thực hiện năm 2020. Tổng chi phí dự kiến tăng ít hơn ở mức 2,8%, tương đương 800 tỷ đồng.

Chứng khoán Bản Việt kỳ vọng tổng lợi nhuận trước thuế trong năm nay đạt 1.250 tỷ đồng, mức tăng trưởng là 31,4%.

Như vậy, sau 2 năm liền đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi, Chứng khoán Bản Việt đã cho thấy tham vọng tăng trưởng trong năm 2021 với các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận khủng. Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.250 điểm vào cuối năm 2021.

Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, năm 2021 sẽ đánh dấu lần đầu tiên công ty chứng khoán này có mức doanh thu vượt 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận vượt 1.200 tỷ đồng, trong khi ở giai đoạn trước, mức doanh thu cao nhất mà Chứng khoán Bản Việt từng ghi nhận là 1.821 tỷ đồng (năm 2018) và lợi nhuận trước thuế 1.011 tỷ đồng trong cùng năm.

Chứng khoán Bản Việt dự kiến tiếp tục duy trì kế hoạch phân phối lợi nhuận với tỷ lệ 10-15% trong năm 2021.

HĐQT công ty này cũng trình ĐHCĐ nội dung phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (ESOP). Theo đó, Chứng khoán Bản Việt muốn phát hành 900.000 cổ phiếu ESOP với giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền dự kiến huy động được là 13,5 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn lưu động và giảm nợ vay, vốn điều lệ sau phát hành là 1.665 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi được ĐHCĐ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.

Sau khi phát hành ESOP, ban lãnh đạo Chứng khoán Bản Việt cũng lên kế hoạch phát hành thêm 166,5 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là 3.330 tỷ đồng.

Phương án này sẽ tiến hành trong năm 2021, sau khi Chứng khoán Bản Việt hoàn tất phát hành ESOP và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Một nội dung đáng chú ý khác trong tài liệu ĐHCĐ của Chứng khoán Bản Việt là thù lao và mức thưởng của ban lãnh đạo công ty.

Theo đó, HĐQT Chứng khoán Bản Việt đề xuất tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2021. Về mức thưởng cho ban tổng giám đốc do lợi nhuận năm 2020 vượt xa kỳ vọng, HĐQT Chứng khoán Bản Việt trình ĐHCĐ khoản thưởng là 7,7 tỷ đồng, tương đương 8% phần vượt lợi nhuận trước thuế so với năm 2019.

Tuy nhiên, do ông Tô Hải – tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt, không nhận thưởng để giảm chi phí cho công ty, mức thưởng của ban tổng giám đốc giảm xuống còn 3,85 tỷ đồng.

Năm 2020, Chứng khoán Bản Việt ghi nhận doanh thu đạt 1.729 tỷ đòng, tăng 12,2% so với năm 2019. Trừ đi tổng chi phí hơn 778 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mà công ty chứng khoán này thu về là hơn 768 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng ở mức 10,9%.

Kết quả trên của Chứng khoán Bản Việt đều vượt xa so với kế hoạch mà ban lãnh đạo đề ra. 

Chứng khoán Bản Việt đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tương đương số tiền đã chi ra là 165,6 tỷ đồng. Công ty này dự kiến chia cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, tương đương 331,2 tỷ đồng, trong khi mức cổ tức dự kiến của năm 2020 là 10-15%.

Tin mới lên