Tài chính

Chứng khoán Đại Dương ‘khoác áo mới’ mang tên Chứng khoán Everest

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương chính thức được chấp nhận đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (Everest Securities).

Chứng khoán Đại Dương ‘khoác áo mới’ mang tên Chứng khoán Everest

Chứng khoán Đại Dương ‘khoác áo mới’ mang tên Chứng khoán Everest.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS) ngày 6/3/2018 đã nhất trí thông qua việc tái cơ cấu, đổi tên, mở rộng mạng lưới và đặc biệt là niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2018.

Bên cạnh đó, để tăng cường nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo thực hiện các kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm 2018, các cổ đông đã thống nhất để lại toàn bộ khoản lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ bao gồm hơn 68,9 tỷ đồng để tái đầu tư, mở rộng mạng lưới của Công ty tại Hà Nội, TP. HCM và các địa bàn trọng điểm khác.

Liên quan kế hoạch kinh doanh cụ thể của năm 2018, Công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu 166 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng. Theo đó, Công ty sẽ phát triển mạnh mảng cung cấp dịch vụ, mở rộng mạng lưới môi giới, hoạt động tư vấn đầu tư cũng như các hoạt động tư vấn tài chính khác.

Ông Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest cho biết, trong tháng 4/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest sẽ triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua báo cáo việc đổi tên công ty; thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018…

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng mức lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt hơn 277 tỷ đồng (trên mức vốn điều lệ 600 tỷ đồng).

Tin mới lên