M&A

Chứng khoán dầu khí 'thế chân' 2 nhà đầu tư cá nhân trở thành cổ đông lớn của TMT

(VNF) - Hai nhà đầu tư cá nhân là bà Lê Thị Ngà và ông Bùi Văn Kiên vừa chuyển nhượng gần 15% vốn tại Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Ô tô TMT (HoSE:TMT). Giao dịch được thực hiện hôm 1/2.

Chứng khoán dầu khí 'thế chân' 2 nhà đầu tư cá nhân trở thành cổ đông lớn của TMT

Chứng khoán dầu khí (PSI) hiện là cổ đông tổ chức lớn nhất tại TMT với tỷ lệ sở hữu 20,06%

Theo đó, bà Lê Thị Ngà, một nhà đầu tư cá nhân, vừa thông báo đã bán hết toàn bộ 4 triệu cổ phiếu tương ứng 10,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/2/2019.

Cùng ngày, một cổ đông khác là ông Bùi Văn Kiên cũng bán bớt 1,79 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 2,48 triệu cổ phiếu sở hữu, tương đương giảm tỷ lệ sở hữu từ  6,67% xuồng còn hơn 1,86% vốn tại TMT và cũng không còn là cổ đông lớn.

Trong cùng ngày 1/2, Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông báo đã mua vào gần 7,4 triệu cổ phiếu TMT với giá mua bình quân 6.750 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch gần 50 tỷ đồng. Sau giao dịch, PSI trở thành cổ đông tổ chức lớn nhất tại TMT với tỷ lệ sở hữu 20,06%.

Hiện, cổ đông lớn nhất đang nắm giữ 33,37% vốn tại TMT là ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. 

Năm 2018, TMT ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.209 tỷ đồng, giảm 33,6% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế cả năm thu về chưa đến 1,4 tỷ đồng, chỉ bằng 14% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Tin mới lên