Tài chính

Chứng khoán FPT lên kế hoạch kinh doanh đi lùi, muốn phát hành hơn 47 triệu cổ phiếu mới

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS, HoSE: FTS) dự kiến trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 ba phương án phát hành cổ phiếu bao gồm: phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành ESOP và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chứng khoán FPT lên kế hoạch kinh doanh đi lùi, muốn phát hành hơn 47 triệu cổ phiếu mới

Chứng khoán FPT lên kế hoạch kinh doanh đi lùi, muốn phát hành hơn 47 triệu cổ phiếu mới

Theo tài liệu ĐHCĐ FPTS, công ty chứng khoán này lên kế hoạch doanh số năm 2022 đạt 1.090 tỷ đồng, giảm 3,7% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế cũng dự kiến giảm ở mức 6,3%, mục tiêu đạt 680 tỷ đồng.

Sở dĩ kế hoạch kinh doanh của FPTS có phần "đi lùi" là do mức nền so sánh cao trong năm 2021. Cụ thể, công ty chứng khoán này đạt doanh thu năm 2021 hơn 1.172 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 725 tỷ đồng, lần lượt tăng 154% và tăng 190% so với mức thực hiện năm 2020. Kết quả này đã vượt 40% kế hoạch về doanh thu và 79% kế hoạch về lợi nhuận. 

Cũng tại đại hội sắp tới, FPTS sẽ trình cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 trong đó chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% cho cổ đông, tương đương giá trị hơn 73 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II tới.

Đáng chú ý, công ty chứng khoán này lên 3 phương án phát hành cổ phiếu dự kiến trình ĐHCĐ thông qua. Cụ thể, ở phương án thứ nhất, FPTS muốn phát hành hơn 29,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 10:2, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới.

Tiếp đó, công ty này cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tỷ lệ phát hành là 2,18%, tương đương hơn 3,2 triệu cổ phiếu. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền dự kiến huy động được là hơn 32 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ (50% được giải tỏa sau 1 năm, 50% còn lại được giải tỏa sau 2 năm).

Cùng với phương án chia cổ tức, FPTS sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng và ESOP trong quý II tới nếu được ĐHCĐ thông qua.

Ở phương án phát hành cuối cùng, FPTS dự kiến chào bán hơn 14,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá chào bán theo kế hoạch là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền huy động được dự kiến là hơn 147 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số cổ phiếu FPTS muốn phát hành là hơn 47,2 triệu đơn vị, tổng giá trị huy động là gần 180 tỷ đồng.

Tin mới lên