Tài chính

Chứng khoán IVS bị phạt và truy thu thuế hơn 800 triệu đồng

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS). Tổng số tiền IVS bị cơ quan thuế phạt và truy thu là 803 triệu đồng.

Chứng khoán IVS bị phạt và truy thu thuế hơn 800 triệu đồng

Chứng khoán IVS bị phạt và truy thu thuế 803 triệu đồng

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, IVS đã xuất hóa đơn hàng cho, biếu tặng nhưng không tính thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu ra theo quy định của Thông tư 219/2013/TT-BTC; về thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty hạch toán hóa đơn của đơn vị bỏ địa chỉ kinh doanh.

Với các vi phạm như trên, IVS bị phạt với mức phạt 20% trên tổng số thuế tăng thêm qua thanh tra, số tiền là 106 triệu đồng.

Ngoài ra, IVS còn bị truy thu 531 triệu đồng tiền thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp, cùng 166 triệu đồng tiền chậm nộp.

Như vậy, tổng số tiền IVS phải nộp về cho cơ quan thuế là 803 triệu đồng.

IVS có vốn điều lệ 693 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu IVS đang niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội, giá giao dịch ở mức quanh 6.000 đồng/đơn vị.

Hiện cổ phiếu IVS đang nằm trong diện bị cảnh báo kể từ ngày 11/3/2020 do lợi nhuận sau thuế năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định.

Tại thời điểm ngày 30/9/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty vẫn ở mức trên 39 tỷ đồng.

Năm 2020, Cục Thuế TP. Hà Nội được giao dự toán thu là 260.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy thu ngân sách 11 tháng đạt khá thấp so với tiến độ đề ra.

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, đã yêu cầu các phòng, các chi cục thuế rà soát lại các nguồn thu phát sinh phải nộp trong tháng 12/2020 để đôn đốc kịp thời số phải nộp vào ngân sách, tuyệt đối không để nợ mới phát sinh, đảm bảo 100% số thuế phát sinh phải nộp, được nộp vào ngân sách.

Bên cạnh đó, cục thuế tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc nợ đọng thuế, tiếp tục triển khai khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế theo Nghị quyết 94 và đảm bảo thực hiện 100% chỉ tiêu thu nợ.

Tin mới lên