Tài chính

Chứng khoán MB (MBS) lãi gần 2 tỷ đồng/ngày, 9 tháng đã vượt 16% kế hoạch năm

(VNF) - Sau 9 tháng, Chứng khoán MB (MBS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt trên 520 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần mức thực hiện cùng kỳ và vượt 16% kế hoạch cả năm (450 tỷ đồng).

Chứng khoán MB (MBS) lãi gần 2 tỷ đồng/ngày, 9 tháng đã vượt 16% kế hoạch năm

Chứng khoán MB (MBS) lãi gần 2 tỷ đồng/ngày, 9 tháng hoàn thành 116% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (HNX: MBS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước lên mức 515 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu môi giới đạt 244 tỷ đồng, chiếm 47% tổng doanh thu và tăng gần 3 lần cùng kỳ 2020, luỹ kế 9 tháng đạt hơn 627 tỷ, tăng trưởng 185% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ cho vay và phải thu của MBS đạt hơn 183 tỷ, tăng 143% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 443 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với 9 tháng đầu năm 2020.

Trong khi đó, hoạt động tự doanh ghi nhận sụt giảm, kỳlãi từ tài sản tài chính ghi nhận lãi lỗ (FVTPL) của MBS quý này ghi nhận 13 tỷ đồng, giảm 73% cùng kỳ năm trước, tuy nhiên luỹ kế 9 tháng vẫn tăng 42% lên 208 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của MBS cũng tăng 56% so với cùng kỳ quý 3/2020, lên mức 174 tỷ đồng so với 112 tỷ cùng kỳ, luỹ kế 9 tháng chi phí hoạt động lên tới hơn 686 tỷ, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 184 tỷ đồng, tăng 189% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đạt 520 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Trong năm 2021, MBS đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, MBS đã hoàn thành 116% kỳ vọng lãi cả năm.

Tại thời điểm 30/9/2021, MBS cho vay margin hơn 6.094 tỷ đồng, tăng 2.356 tỷ đồng so với đầu năm. Danh mục tự doanh của MBS tăng so với đầu năm chủ yếu do mua thêm chứng chỉ tiền gửi

Tin mới lên