Tài chính

Chứng khoán Phương Đông bị kiểm soát đặc biệt

(VNF) - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định kiểm soát đặc biệt Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) trong thời hạn 120 ngày, từ 16/10/2018 đến 15/2/2019.

Chứng khoán Phương Đông bị kiểm soát đặc biệt

Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) bị kiểm soát đặc biệt trong thời hạn 120 ngày, từ 16/10/2018 đến 15/2/2019

Cùng với đó, UBCKNN cũng đình chỉ hoạt động tự doanh của ORS do không duy trì các điều kiện cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán.

Cụ thể, ORS kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp, không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán. Nợ phải trả của ORS đã vượt 6 lần vốn chủ sở hữu trong khi quy định của Bộ Tài chính thì con số này không quá ba lần.

Tổng tài sản của công ty hiện vào khoảng 445 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn khác, mà cụ thể là số dư quá hạn thanh toán từ năm 2011, chiếm tỷ trọng áp đảo trong số này với 380 tỷ đồng. Đây là khoản tiền gửi tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) bị bà Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt và có trách nhiệm bồi thường theo bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP HCM.

Bà Như từng được một nhóm cổ đông sở hữu 16% cổ phần Chứng khoán Phương Đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị ORS. Đến tháng 10/2011, công ty bãi nhiệm chức danh của bà Như do liên quan đến đại án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vòng 60 ngày bị đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán, ORS chỉ được phép bán các khoản đầu tư hiện tại, không được tăng hoặc phát sinh các khoản đầu tư mới.

Chứng khoán Phương Đông cho biết đang làm các thủ tục Giám đốc thẩm để yêu cầu VietinBank bồi hoàn gốc và lãi phát sinh. Nếu việc này không hoàn thành trong thời gian bị kiểm soát đặc biệt, công ty phải trích lập dự phòng toàn bộ công nợ và kéo theo một khoản lỗ tương ứng. Vốn chủ sở hữu của công ty sẽ sụt giảm nghiêm trọng, từ 58 tỷ đồng thành âm 322 tỷ đồng và có thể bị UBCKNN đình chỉ hoạt động.

 

Tin mới lên