M&A

Chứng khoán VIX: Người nhà tổng giám đốc mua xong 10 triệu cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Dương Thị Hồng Hạnh, em dâu của bà Nguyễn Thị Tuyết, phó chủ tịch kiêm tổng giảm đốc công ty.

Chứng khoán VIX: Người nhà tổng giám đốc mua xong 10 triệu cổ phiếu

Chứng khoán VIX: Người nhà tổng giám đốc mua xong 10 triệu cổ phiếu

Bà Dương Thị Hồng Hạnh đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu VIX trong thời gian từ ngày 21/7 đến ngày 3/8/2022. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Bà Hạnh đã nâng số lượng cổ phiếu VIX nắm giữ từ 10 triệu lên 20 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu tăng tương đương từ 1,82% lên 3,64%.

Sau giao dịch, tổng số lượng nắm giữ của bà Hồng Hạnh và người có liên quan tại VIX là hơn 147,95 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 26,94%.

Về tình hình kinh doanh, VIX ghi nhận doanh thu quý II đạt hơn 321 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ 2021. Trong đó doanh thu từ môi giới chứng khoán giảm 35,4%, đạt 31,8 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán tăng gấp 3,5 lần cùng kỳ, đạt 14,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của VIX trong quý II đạt 2 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2021. Chi phí tài chính đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng 9,9%.

Chi phí hoạt động tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 235,8 tỷ đồng do lỗ các tài sản tài chính FVTPL tăng 13% lên hơn 204 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7,7%, đạt 5,2 tỷ đồng.

VIX ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý II đạt hơn 58 tỷ đồng, giảm 45,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế nửa đầu năm, VIX ghi nhận doanh thu đạt 768 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 326 tỷ đồng, giảm lần lượt 11,4% và 23,7% so với 6 tháng đầu năm 2021.

Năm 2022, Chứng khoán VIX đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 820 tỷ đồng, đi lùi so với năm 2021 (907,1 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 656 tỷ đồng, giảm 10,8% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, sau 6 tháng công ty đã hoàn thành khoảng 50% mục tiêu lợi nhuận đề ra.


 

Tin mới lên