Đô thị

Chuyển đổi 72ha đất trồng lúa để đầu tư cụm công nghiệp hơn 700 tỷ đồng tại Bắc Giang

(VNF) - Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa chấp thuận UBND tỉnh Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 72ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án cụm công nghiệp Jutech tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa.

Chuyển đổi 72ha đất trồng lúa để đầu tư cụm công nghiệp hơn 700 tỷ đồng tại Bắc Giang

Chấp thuận chuyển đổi 72ha đất trồng lúa để đầu tư dự án cụm công nghiệp hơn 700 tỷ tại Bắc Giang.

Theo Công văn số 566/TTg-NN, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; về quyết định và tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; thực hiện dự án phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật đất đai và quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, cũng tại công văn trên, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, vào tháng 10/2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định thành lập cụm công nghiệp Jutech, huyện Hiệp Hòa. 

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Jutech, có địa chỉ tại số 110, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng cụng công nghiệp này khoảng 714,2 tỷ đồng. Cụm công nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư sản xuất các linh kiện điện tử phục vụ cho việc lắp ráp các sản phẩm của Tập đoàn Samsung.

Tin mới lên