Tài chính

Chuyển nhượng vốn góp, QCG báo lãi đột biến 212 tỷ đồng

(VNF) – Nhờ hoạt động chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hiệp Phú và Công ty TNHH Sparkle Value Homes, lợi nhuận sau thuế quý II/2017 của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) đạt 212 tỷ đồng, cao gấp 8 lần cùng kì.

Chuyển nhượng vốn góp, QCG báo lãi đột biến 212 tỷ đồng

QCG báo lãi 212 tỷ đồng trong quý II/2017

Cụ thể, trong quý II/2017, doanh thu thuần của QCG đạt 299 tỷ đồng, tăng 64,7% so với cùng kì. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa là 29 tỷ đồng (giảm 27,8%) doanh thu bán điện là 13,5 tỷ đồng (tăng 193%) và doanh thu từ bất động sản là 256,5 tỷ đồng (tăng 88% - do đã bàn giao căn hộ các dự án cho khách hàng).

Doanh thu tăng 64% nhưng giá vốn chỉ tăng 41% nên biên lợi nhuận gộp quý II đạt 15,9%, cao hơn nhiều so với cùng kì (chỉ đạt 1,9%).

Điểm đáng chú ý là trong quý II năm nay, doanh thu từ hoạt động tài chính của QCG tăng lên rất mạnh, đạt 206 tỷ đồng (tăng 176% so với quý II/2016).

Theo giải trình từ QCG, doanh thu này đến từ hoạt động chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hiệp Phú và Công ty TNHH Sparkle Value Homes

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến lợi nhuận sau thuế đạt 212 tỷ đồng, cao gấp 8 lần cùng kì.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của QCG đạt 568 tỷ đồng, tăng 114,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, cao gấp 5,8 lần cùng kì năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản của QCG là 9.681 tỷ đồng, tăng 17,8%. Tài sản ngắn hạn chiếm đa số với 8.156 tỷ đồng – tăng 21,3% và bằng 84,2% tổng tài sản.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn của QCG đã tăng lên khá mạnh trong quý II, đạt 1.748 tỷ đồng - tăng gấp 3 lần so với thời điểm cuối năm 2016, gấp 2,6 lần so với thời điểm cuối quý I/2017. Tăng mạnh nhất là các khoản "Trả trước cho người bán" (đạt 710 tỷ đồng, tăng gấp 4,7 lần so với đầu kì), "Các khoản phải thu khác" (đạt 924 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần).

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của QCG (tính đến hết quý II/2017) là 5.490 tỷ đồng (tăng 32.8% so với đầu kì), chủ yếu là nợ ngắn hạn (chiếm 90,8%). Vốn chủ sở hữu là 4.090 tỷ đồng (tăng 2%). Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,3 lần.

Tin mới lên