Tài chính

Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS) bị phạt và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế TP. Hà Nội mới đây đã có Quyết định số 70147/QĐ-CT-TKT3-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP (UPCoM: EMS) vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khai sai dẫn đến tăng số tiền thuế được hoàn, thiếu số thuế phải nộp.

Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS) bị phạt và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng

Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS) bị phạt và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng.

Theo đó, EMS vị áp dựng hình thức xử phạt là phạt tiền 161,3 triệu đồng theo quy định.

Về các biện pháp khắc phục hậu quả, theo cơ quan thuế, EMS phải nộp đủ số tiền thuế giá trị gia tăng thiếu là 31,4 triệu đồng; nộp đủ số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu là hơn 775,3 triệu đồng. Cùng với đó là số tiền chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng 2 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 35,3 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế trên được tính đến hết ngày 30/8/2019. Theo Cục Thuế Hà Nội, EMS tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 31/8/2019 đến ngày nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước.

Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện được thành lập theo quyết định phê duyệt đề án số 29/QĐ-ĐABC-HĐQT ngày 24/1/2005 của HĐQT Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty gồm: kinh doanh các dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế; các dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hoá kho vận; kinh doanh nhà, văn phòng cho thuê; kinh doanh vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông; quản lý, vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa và khai thác các thiết bị, phương tiện bưu chính viễn thông. Đây cũng đồng thời là đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông.

Về kết quả kinh doanh, năm 2018, doanh thu của EMS đạt 1.513 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước đó – trong đó phần lớn là doanh thu từ dịch vụ chuyển phát nhanh, đạt 1.471 tỷ đồng.

Trong năm 2018, do chi phí quản lý doanh nghiệp đội lên cao, nên lợi nhuận sau thuế còn lại của công ty 45,8 tỷ đồng, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Tin mới lên