Tài chính tiêu dùng

Cienco4 (C4G) dự kiến phát hành thêm 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (Mã chứng khoán: C4G) tiếp tục trả cổ tức cho cổ đông.

Cienco4 (C4G) dự kiến phát hành thêm 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ảnh minh họa

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu tỷ lệ 100:9, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 9 cổ phiếu. Như vậy, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Doanh nghiệp dự kiến thực hiện trong quý IV/2020, sau khi được Ủy bán Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trước đó, doanh nghiệp cho biết, ngày 27/11 là ngày chốt danh sách cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4%, ngày thanh toán là 01/12.

Trong quý III/2020, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 342,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 58,7% và 40% so với thực hiện trong quý III/2019. Trong đó, điểm nổi bật là biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 11,4% lên 15,7%.

Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân lợi nhuận chưa tăng trưởng trong quý III/2020 do trong kỳ một số hạng mục thi công có giá vốn tương đối cao so với cùng kỳ năm 2019 dẫn đến lợi nhuận gộp giảm. Lợi nhuận gộp trong quý III/2020 đạt 53,8 tỷ đồng, bằng 80,5% so với thực hiện thực hiện trong quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.296,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 54,4 tỷ đồng, lần lượt bằng 80,6% và 50% so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 10,8% lên 7.841,2 tỷ đồng. Trong kỳ, lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 106% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 240,3 tỷ đồng lên 466,9 tỷ đồng và chiếm 6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11, cổ phiếu C4G giảm 100 đồng về 8.100 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên