Tài chính

CII dự kiến hoàn tất phát hành 4.780 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12/2019

(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM vừa công bố đã bắt đầu đàm phán với các nhà đầu tư để thực hiện một số thương vụ với tổng giá trị ước tính khoảng 4.780 tỷ đồng. Dự kiến, các thương vụ phát hành trái phiếu của CII sẽ hoàn tất trong tháng 12/2019, tuy nhiên, cũng có thể kéo dài qua đầu tháng 1/2020.

CII dự kiến hoàn tất phát hành 4.780 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 12/2019

Phối cảnh dự án Thủ Thiêm Marina Bay do CII làm chủ đầu tư.

CII cho biết cấu trúc các thương vụ đang được thương thảo gồm 2 đợt.

Đợt 1, nhà đầu tư sẽ thanh toán cho CII 3.600 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán 1.050 tỷ đồng bằng tiền ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng; và mua 2.550 tỷ đồng trái phiếu do CII phát hành. Thời hạn trái phiếu tương đương với thời gian CII cần có để thực hiện các điều kiện tiên quyết của hợp đồng. CII được toàn quyền sử dụng toàn bộ số tiền 3.600 tỷ đồng thu được từ đợt 1 này.

Đợt 2, nhà đầu tư sẽ thanh toán 3.730 tỷ đồng bằng tiền hoặc hình thức tương đương khi CII hoàn thành các điều kiện tiên quyết của hợp đồng. CII sẽ sử dụng một phần số tiền thu được để hoàn trả nợ trái phiếu (2.550 tỷ đồng), phần tiền còn lại (1.180 tỷ đồng) CII được toàn quyền sử dụng.

Từ đầu năm đến nay, CII đã có tổng cộng 5 đợt phát hành trái phiếu.

Hồi tháng 2/2019, CII đã phát hành 370 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, trả lãi mỗi năm một lần. Tiếp đó, Công ty bung tiếp đợt phát hành 1.150 tỷ đồng trái phiếu vào tháng 3/2019, kỳ hạn 10 năm, lãi suất 7,2%/năm. Đợt phát hành thực hiện thông qua tư vấn của Công ty Chứng khoán Techcombank và được GuarantCo bảo lãnh thanh toán.

Đến tháng 6, CII thực hiện 2 đợt phát hành trái phiếu: một đợt trái phiếu 1 năm có quy mô 30 tỷ đồng, lãi suất cố định 10%/năm thanh toán vào ngày đáo hạn; một đợt trái phiếu 3 năm quy mô 300 tỷ đồng, lãi suất thả nổi với lãi trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (mỗi kỳ 6 tháng), kỳ tính lãi tiếp theo là lãi suất 12 tháng của TPBank cộng 3,5%.

Cuối tháng 8/2019, CII tiếp tục phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 12 tháng 1 ngày, lãi suất 9,5%/năm.

Đến tháng 10, CII dự kiến phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 24/10.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất dự kiến năm đầu là 11%/năm, từ năm thứ hai trở đi được tính bằng trung bình cộng lãi suất thường áp dụng cho cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của TPBank cộng biên độ 4%/năm. Lãi trái phiếu được thanh toán 3 tháng một lần.

Tuy nhiên, sau đó đợt phát hành không diễn ra vào ngày 24/10 như dự kiến.

Tin mới lên