Tài chính

CII dự kiến phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu

(VNF) - Trái phiếu phát hành riêng lẻ trị giá 200 tỷ đồng mà CII dự kiến phát hành là trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 2 năm và dự kiến phát hành trong 6 tháng đầu năm 2018.

CII dự kiến phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu

CII dự kiến phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) vừa công bố phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Theo đó, trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến phát hành trong 6 tháng đầu năm 2018 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn sẽ được đảm bảo từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT chấp thuận cho CII xúc tiến phương án phát hành khoảng 1.000 tỷ đồng giá trị trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi một tổ chức tài chính quốc tế.

"CII đang thống nhất một số nội dung cơ bản về điều kiện bảo lãnh trái phiếu và mức phí liên quan. Sau khi hai bên thống nhất chính thức các điều kiện liên quan đến bảo lãnh trái phiếu, Công ty sẽ trình HĐQT thông qua đề án phát hành trái phiếu chi tiết", thông báo của CII nêu rõ.

Mới đây, CII cũng thông qua một số tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 sắp tới. Theo kế hoạch, năm 2018 doanh thu 6.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.210 tỷ đồng. Có thể thấy, dù mức doanh thu được đặt ra tăng gấp 3 lần thực hiện năm trước nhưng lợi nhuận cổ đông công ty mẹ lại giảm 20%.

Ngoài ra, trong năm 2017, HĐQT cũng trình cổ đông tạm thời không chi trả cổ tức năm 2017 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư mới. Riêng năm 2018, tỷ lệ cổ tức dự kiến 31%/năm và giai đoạn từ năm 2019 trở đi, dự kiến cổ tức sẽ được chi trả như đã từng thực hiện các năm trước đây, dao động ở mức 12% đến 20%/năm.

Mức chi trả cổ tức tối đa là 50% trên lợi nhuận sau thuế được phép chi trả, và mức chi trả cổ tức từng năm sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

CII cho biết sẽ tập trung nắm giữ tài sản đã đầu tư để vận hành, khai thác thay vì đầu tư để chuyển nhượng hiện thực hóa lợi nhuận như hiện nay.

"Đương nhiên việc đầu tư nắm giữ này sẽ làm cho lợi nhuận trong ngắn hạn của CII có thể sụt giảm nhưng sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn, ổn định hơn cho CII trong trung, dài hạn", CII cho biết.

Tính tới ngày 31/12/2017, CII có 2.223 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn và 7.166 tỷ đồng vay nợ dài hạn, trong đó có 1.344 tỷ đồng trái phiếu.

Tin mới lên