Tài chính

CII: Không có chuyện Tổng giám đốc ‘úp sọt’ nhà đầu tư

(VNF) – Bức xúc vì bị cho rằng công ty "ghi nhận lợi nhuận khủng bằng thủ thuật" và Tổng giám đốc có ý định "úp sọt" nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) đã lên tiếng giải thích.

CII: Không có chuyện Tổng giám đốc ‘úp sọt’ nhà đầu tư

CII khẳng định không có chuyện Tổng giám đốc Lê Quốc Bình "úp sọt" nhà đầu tư

Căn nguyên của sự việc bắt đầu tư thông tin lợi nhuận quý I/2017 của CII. Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý I/2017, lợi nhuận sau thuế quý I của CII đạt 1.222 tỷ đồng sau thuế (gấp 26 lần cùng kỳ), trong đó doanh thu từ hoạt động tài chính là 1.350 tỷ đồng.

Trước mức lợi nhuận khủng này, có ý kiến cho rằng CII ghi lợi nhuận chủ yếu từ việc đánh giá lại khoản đầu tư trong công ty LGC. Tương tự, CII cũng sẽ ghi nhận lợi nhuận lớn trong quý II/2017 từ việc đánh giá lại khoản đầu tư trong công ty CEE. Lợi nhuận thực sự năm 2017 của CII là không đáng kể. Khoản lợi nhuận này là không có thực.

CII có nguy cơ sẽ ghi nhận khoản lỗ lớn trong tương lai khi thị giá công ty LGC và CEE không được đẩy lên cao cũng như khi CII thay đổi tỷ lệ sở hữu trong các công ty này.

Từ đầu năm đến nay, thị giá của CII được đẩy lên cao một phần là do ghi nhận khoản lợi nhuận "khủng" nói trên. Do cổ phiếu CII tăng giá, Tổng giám đốc Lê Quốc Bình có ý định "úp sọt" nhà đầu tư, cổ đông nhỏ.

Trước ý kiến này, CII đã lên tiếng bác bỏ.

Đánh giá lại các khoản đầu tư hiện hữu tại LGC và CEE là hợp lý và cần thiết

Cụ thể, công ty CII cho biết, trong năm 2015, CII thực hiện tái cấu trúc mảng cầu đường thông qua việc chuyển nhượng một phần khoản đầu tư trong LGC cho đối tác chiến lược là MPTC và thu về gần 100 triệu USD (khoản tiền này bao gồm giá vốn đầu tư của CII trong LGC và phần thặng dư mà MPTC trả cho CII khi nhận chuyển nhượng).

Đây là dòng tiền và lợi nhuận thực tế, nhưng CII đã không được ghi nhận lợi nhuận cho giao dịch này trên báo cáo lãi/lỗ (Income statement) theo quy định mới về chuẩn mực kế toán, gây ảnh hưởng lớn đến chỉ số EPS của công ty.

Công ty đã giải trình về tình huống trên trong các kỳ đại hội và cổ đông đã ra nghị quyết về việc tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu trong LGC xuống 49% và sau đó nâng lên lại 51%, để có thể hạch toán được khoản lợi nhuận nói trên nhằm phản ánh đúng chỉ số EPS của công ty. Đồng thời việc này cũng giúp công ty có thể đánh giá lại khoản đầu tư còn giữ lại trong LGC theo đúng giá trị thị trường (tương đồng với giá trị mà MPTC đã đầu tư) thay vì chỉ được ghi nhận ở giá vốn đầu tư.

Năm 2016, Đại hội đồng cổ đông công ty CII cũng đã ra nghị quyết về việc tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu trong CEE xuống 49% thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trong CEE cho bên thứ 3 và sau đó nâng lên lại 51% với những lí do tương tự như trường hợp của LGC, giúp công ty ghi nhận được lợi nhuận khi chuyển nhượng vốn nhằm phản ánh đúng chỉ số EPS, đồng thời đánh giá lại khoản đầu tư còn giữ lại trong CEE.

Như vậy việc giảm xuống 49% và sau đó nâng lên 51% đã được các cổ đông của CII bàn bạc kỹ lưỡng, không phải là một "thủ thuật" của Tổng giám đốc.

CII: Không có chuyện Tổng giám đốc ‘úp sọt’ nhà đầu tư ảnh 1

CII khẳng định lợi nhuận từ LGC là tiền tươi thóc thật nhưng không thể ghi nhận trên báo cáo lãi/lỗ do quy định mới trong kế toán

Việc CII đánh giá lại các khoản đầu tư hiện hữu tại LGC và CEE (theo giá trị thị trường) là một việc rất cần thiết và hợp lý vì qua đó, cổ đông, nhà đầu tư, và các bên có liên quan sẽ có cái nhìn xác thực hơn về quy mô tổng tài sản của công ty.  Từ đó sẽ dễ dàng đưa ra quyết định về chiến lược đầu tư của mình.

Ví dụ, giả sử một quỹ đầu tư bỏ ra 120 tỷ đồng để mua 1 triệu cổ phiếu VNM tại giá 120.000 VND/cổ phiếu. Sau đó giá của VNM tăng lên 150.000 VND thì ngay lập tức quỹ đầu tư này sẽ công bố cho cổ đông của họ giá trị khoản đầu tư của quỹ là 150 tỷ đồng chứ không còn là 120 tỷ đồng (thể hiện qua việc tăng trưởng giá trị tài sản thuần NAV của quỹ). Từ đó, cổ đông của quỹ sẽ biết việc đầu tư của mình có sinh lời hay không và có nên tiếp tục góp vốn vào quỹ nữa hay không.

Do đó, có thể thấy nhu cầu của CII trong việc thể hiện cho cổ đông và các bên có liên quan thấy được giá trị thị trường của các khoản đầu tư của công ty là cần thiết, chính đáng, và hợp lý.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 (trao đổi về kế hoạch lợi nhuận 2017), CII đã khẳng định với tất cả các cổ đông rằng CII có thể có con số lợi nhuận cao hơn nhiều so với kế hoạch đã trình Đại hội. Tuy nhiên, để đảm bảo duy trì mức độ tăng trưởng lợi nhuận 20%/năm, CII phải điều tiết lợi nhuận của một số hoạt động khác (ví dụ như hoạt động kinh doanh bất động sản) sang năm 2018 và các năm tiếp theo.

Sẽ không có chuyện CII giảm tỷ lệ sở hữu tại LGC và CEE

Để định giá công ty LGC, phương pháp tính toán hợp lý là phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF). Phương pháp này đã được sử dụng bởi 3 tổ chức là MPTC, một công ty kiểm toán quốc tế thuộc Big 4, và một công ty chứng khoán tên tuổi trong nước. Với kết quả tính toán theo phương pháp này thì mức giá LGC mà CII sử dụng để đánh giá lại giá trị khoản vốn đầu tư tại LGC là mức hợp lý.

Đối với công ty CEE, phương pháp định giá được CII áp dụng là phương pháp so sánh chỉ số P/E với các công ty cùng ngành trong khu vực, và theo đó kết quả định giá khi đánh giá lại khoản đầu tư trong CEE cũng được thực hiện ở mức giá hợp lý.

Theo định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua thì CII sẽ luôn luôn nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ của LGC và CEE, nên việc giảm tỷ lệ sở hữu là không thể xảy ra.

"Với các phân tích trên, việc hạch toán khoản lỗ trong tương lai liên quan đến khoản đầu tư trong LGC và CEE sẽ không bao giờ xảy ra", phía CII khẳng định.

Cổ phiếu CII tăng giá là bình thường

Theo quan điểm của CII, thị giá của 1 doanh nghiệp được hình thành từ tiềm năng tăng tăng trưởng cũng như sự tích lũy lâu dài của doanh nghiệp đó. Thị giá chỉ biến động mạnh khi xảy ra các sự kiện không được lường trước và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp của CII, việc có lợi nhuận lớn trong năm 2017 đã được dự đoán và thông báo trước từ tháng 10/2016, do vậy việc có lợi nhuận lớn trong quý I/2017 không phải là yếu tố bất ngờ tạo, nên biến động về thị giá cổ phiếu CII trong 2017.

Công ty CII cũng lưu ý rằng bên cạnh mảng cầu đường thì CII còn có mảng xây dựng, hạ tầng nước, bất động sản. Do đó, thị giá của cổ phiếu CII là tiềm năng tổng hợp cho toàn bộ các mảng hoạt động của công ty.

CII: Không có chuyện Tổng giám đốc ‘úp sọt’ nhà đầu tư ảnh 2

CII cho rằng thị giá của cổ phiếu công ty là tiềm năng tổng hợp cho toàn bộ các mảng hoạt động

Để có cái nhìn khách quan, CII cho rằng cổ đông có thể tham khảo báo cáo định giá CII được thực hiện bởi các công ty chứng khoán độc lập như HSC (giá mục tiêu của CII là 39.800 VND/cp), VPBS (giá mục tiêu của CII là 44.100 VND/cp), VCSC (giá mục tiêu của CII là 40.000 VND/cp).

Về việc ông Lê Quốc Bình bán cổ phiếu, CII cho rằng Tổng giám đốc cũng là 1 cổ đông, chỉ khác là đang ở vị trí thành viên ban điều hành của công ty, do đó vẫn có quyền được bán cổ phiếu để giải quyết nhu cầu cá nhân như các cổ đông nội bộ khác.

Vấn đề là việc này phải được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật (như thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định trước khi thực hiện giao dịch…). Do đó, với các phân tích đã nêu ở trên (bao gồm cả các báo cáo định giá của bên độc lập thứ 3), không có chuyện Tổng giám đốc "úp sọt" nhà đầu tư.

Tin mới lên