Tài chính

CII lên kế hoạch chứng khoán hóa dòng tiền dự án BOT với giá trị 4.475 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) cập nhập tình hình phát triển sản phẩm tài chính mới trên cơ sở chứng khoán hóa dòng tiền dự án BOT.

CII lên kế hoạch chứng khoán hóa dòng tiền dự án BOT với giá trị 4.475 tỷ đồng

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII): Lên kế hoạch chứng khoán hóa dòng tiền dự án BOT với giá trị 4.475 tỷ đồng.

Theo đó, CII lên kế hoạch triển khai đề án chứng khoán hóa dòng tiền của một dự án BOT với tổng giá trị thực hiện dự kiến khoảng 4.475 tỷ đồng. Do đó, công ty phê duyệt chủ trương thành lập công ty Fintech để triển khai thực hiện đề án chứng khoán hóa dòng tiền dự án BOT.

Được biết, chứng khoán hóa (Securitization) là nghiệp vụ phát hành những công cụ tài chính (financial instruments) mới bằng cách kết hợp các tài sản tài chính khác lại với nhau ("đóng gói" chúng lại rồi chia nhỏ ra), sau đó bán những sản phẩm này cho các nhà đầu tư. Quá trình có thể bao gồm bất cứ loại tài sản tài chính và thúc đẩy tính thanh khoản trên thị trường.

Rủi ro chứng khoán hóa

Với các khoản nợ được thanh toán lãi và gốc định kỳ hàng tháng, người đi vay vẫn có quyền được trả trước một phần nợ gốc hoặc toàn bộ nợ gốc; do đó, thời hạn của các khoản nợ bị rút ngắn lại, làm cho lãi tính trên dư nợ của tháng tiếp theo có thể thấp hơn dẫn đến rủi ro trả trước (prepayment risk) đối với người sở hữu khoản nợ đó, tạo ra tính không chắc chắn của dòng thu nhập trong tương lai.

Vì khoản nợ được chuyển hóa qua nhiều công đoạn, có thể dẫn đến sự vỡ nợ dây chuyền của những chủ thể có liên quan nếu như người đi vay không thanh toán được các khoản nợ gốc và lãi định kỳ.

Trước đó, trong quý I/2021, CII ghi nhận doanh thu đạt 963,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 104,1% và giảm 82,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 38,9% về còn 32,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 70,9% so với cùng kỳ lên 314,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 67,3% về còn 188,1 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 14,7% lên 261,9 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết là 18 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 10,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lợi nhuận trong kỳ giảm tới 82,5% chủ yếu do hụt doanh thu tài chính và chi phí lãi vay tiếp tục là gánh nặng đối với doanh nghiệp khi liên tục huy động trái phiếu.

Cụ thể, trong quý đầu năm, CII đã không còn lãi chuyển nhượng các hợp đồng, trong khi năm trước lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính ước cao hơn 400,7 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 14,7% so với đầu năm lên 261,9 tỷ đồng.

Được biết, CII đặt kế hoạch năm 2021 đạt tổng doanh thu 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 615 tỷ đồng, tăng 14,3% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu tiên, doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 7,8% kế hoạch lợi nhuận.

Xét về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 343,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 365,6 tỷ đồng, để bù đắp dòng tiền chính âm, doanh nghiệp tiếp tục vay nợ ròng.

Trước đó, trong năm 2020, CII cũng công bố dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm kỷ lục 1.393,9 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/7, cổ phiếu CII giảm 350 đồng về 18.000 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên