M&A

CII muốn thoái vốn Công ty Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII)

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) vừa chấp thuận việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (HoSE: SII).

CII muốn thoái vốn Công ty Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII)

CII muốn thoái vốn Công ty Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII)

Phương án thoái vốn cụ thể hiện chưa được CII công bố. Được biết, SII là công ty con của CII, trong đó tỷ lệ sở hữu của CII là 50,61%, tương đương nắm giữ 32,65 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu SII mở cửa phiên 22/3 ở mức giá 15.850 đồng/cổ phiếu. Nếu CII thoái toàn bộ vốn tại SII, tạm tính theo thị giá thì số tiền thu về có thể lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, CII trong thời gian gần đây cũng liên tục rút vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB).

Cụ thể, từ 26/10 đến 29/10, CII bán ra 6,3 triệu cổ phiếu NBB; từ 9/11 đến 19/11, tiếp tục bán thêm 11,5 triệu cổ phiếu NBB; từ ngày 24/11 đến ngày 14/12/2021 bán ra 3,1 triệu cổ phiếu; từ 12/1 đến 20/1, CII tiếp tục bán thêm 5,2 triệu cổ phiếu NBB. Từ ngày 25/1 đến 23/2, CII tiếp tục bán thêm 9 triệu cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 60,13% về còn 51,14% vốn điều lệ.

Như vậy, sau 6 lần thoái liên tục, CII đã giảm sở hữu từ 87,94% về chỉ còn 49% vốn điều lệ tại NBB. Theo kế hoạch của CII, công ty này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại NBB để chuyển từ công ty con sang công ty liên kết. 

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2021, doanh thu của CII đạt hơn 2.867 tỷ đồng, sụt giảm hơn 46%. Mức lỗ lũy kế năm 2021 phải ghi nhận là hơn 246 tỷ đồng, năm 2020 lãi 472 tỷ đồng.

Theo giải trình của CII, công ty này vẫn ghi nhận kết quả khả quan trong giai đoạn nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, doanh thu 2 quý cuối năm bị ảnh hưởng sụt giảm mạnh do giãn cách xã hội kéo dài.

Hai mảng doanh thu chính là thu phí giao thông và bất động sản bị ảnh hưởng nặng nhất do tất cả các trạm BOT phải dừng thu trong khi hoạt động bất động sản bị tê liệt hoàn toàn từ đền bù, xây dựng đến kinh doanh.

Trong khi đó, theo chuẩn mực kế toán của Việt Nam, CII vẫn phải ghi nhận các chi phí phát sinh trong kỳ, chủ yếu là chi phí lãi vay và phân bổ lợi thế thương mại.

CII cho biết việc mất cân đối nghiêm trọng giữa doanh thu và chi phí đã dẫn đến kết quả lỗ của công ty này trong năm 2021.

Năm 2022, CII lên kế hoạch doanh thu đạt hơn 8.010 tỷ đồng, gấp 2,7 lần mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ kỳ vọng đạt gần 757 tỷ đồng. Mức thực hiện năm 2021 là âm 340 tỷ đồng.

Tin mới lên