Tài chính

CII: Nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục bán ra, rút tên khỏi danh sách cổ đông lớn

Quỹ ngoại tiếp tục bán ra cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII).

CII: Nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục bán ra, rút tên khỏi danh sách cổ đông lớn

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán thêm 429.000 cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 5,18% về còn 4,999% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 8/6. Như vậy, sau giao dịch nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại CII. Trong đó, quỹ bán ra là Amersham Industries Limited bán ra 429.000 cổ phiếu CII.

Trước đó, nhóm Dragon Capital liên tục bán ra cổ phiếu CII. Cụ thể, ngày 9/4 bán ra 610.800 cổ phiếu, ngày 19/4 bán 2.273.000 cổ phiếu, ngày 22/4 bán ra 289.900 cổ phiếu, ngày 13/5 bán ra 1.450.000 cổ phiếu, ngày 21/5 bán ra 400.000 cổ phiếu và ngày 2/6 bán ra 931.300 cổ phiếu.

Ngoài ra, nhóm quỹ liên quan tới Korea Investment Management Co., Ltd cũng vừa bán ra 500.000 cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 5,02% về còn 4,81% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 26/5. Như vậy, sau giao dịch nhóm quỹ đến từ Hàn Quốc không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đáng lưu ý là ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT tại CII đã bán thành công 1,7 triệu cổ phiếu CII từ ngày 8 - 9/4. Sau giao dịch, ông Hoàng đã giảm sở hữu tại CII xuống còn 793.186 cổ phiếu, tỷ lệ 0,33%.

Trong quý I/2021, CII ghi nhận doanh thu đạt 963,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 104,1% và giảm 82,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 38,9% về còn 32,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 70,9% so với cùng kỳ lên 314,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 67,3% về còn 188,1 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 14,7% lên 261,9 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết là 18 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 10,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lợi nhuận trong kỳ giảm tới 82,5% chủ yếu do hụt doanh thu tài chính và chi phí lãi vay tiếp tục là gánh nặng đối với doanh nghiệp khi liên tục huy động trái phiếu.

Cụ thể, trong quý đầu năm, CII đã không còn lãi chuyển nhượng các hợp đồng, trong khi năm trước lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính ước cao hơn 400,7 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 14,7% so với đầu năm lên 261,9 tỷ đồng.

Được biết, CII đặt kế hoạch năm 2021 đạt tổng doanh thu 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 615 tỷ đồng, tăng 14,3% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý đầu tiên, doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 7,8% kế hoạch lợi nhuận.

Xét về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 343,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 365,6 tỷ đồng, để bù đắp dòng tiền chính âm, doanh nghiệp tiếp tục vay nợ ròng.

Trước đó, trong năm 2020, CII cũng công bố dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm kỷ lục 1.393,9 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/6, giá cổ phiếu CII giảm 650 đồng về còn 19.000 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên