M&A

CII tiếp tục thoái thêm 9 triệu cổ phiếu Năm Bảy Bảy (NBB)

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM tiếp tục thoái thêm vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB).

CII tiếp tục thoái thêm 9 triệu cổ phiếu Năm Bảy Bảy (NBB)

CII tiếp tục thoái thêm 9 triệu cổ phiếu Năm Bảy Bảy (NBB).

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) vừa bán thêm 9 triệu cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 60,13% về còn 51,14% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 25/1 đến 23/2/2022.

Trước đó, CII cũng đã liên tục bán ra cổ phiếu NBB để giảm tỷ lệ sở hữu. Cụ thể, từ 26/10 đến 29/10, CII bán ra 6,3 triệu cổ phiếu NBB; từ 9/11 đến 19/11, tiếp tục bán thêm 11,5 triệu cổ phiếu NBB; từ ngày 24/11 đến ngày 14/12/2021 bán ra 3,1 triệu cổ phiếu; từ 12/1 đến 20/1, CII tiếp tục bán thêm 5,2 triệu cổ phiếu NBB.

Như vậy, sau 5 lần thoái liên tục, CII đã giảm sở hữu từ 87,94% về chỉ còn 51,14% vốn điều lệ tại NBB.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo hợp nhất của NBB, quý IV/2021, doanh thu thuần của công ty chỉ đạt 7 tỷ đồng, giảm tới 99,6% so với cùng kỳ năm trước. Do xuất bán âm, lợi nhuận gộp ghi nhận 39 tỷ đồng, song vẫn giảm 89%.

Trong quý, doanh thu tài chính là điểm sáng với 40 tỷ đồng, tăng gấp 58 lần cùng kỳ. Các loại chi phí cũng giảm mạnh: chi phí tài chính giảm 62% (đạt 38 tỷ đồng), chi phí bán hàng giảm 99% (232 triệu đồng).

Tuy vậy, hai điểm trừ là chi phí quản lý tăng 50% (15 tỷ đồng) và lỗ khác (10 tỷ đồng). Kết quả, NBB chỉ có lãi trước thuế 15 tỷ đồng, giảm 93%. Lãi sau thuế 3 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2021, doanh thu thuần đạt 565 tỷ đồng, giảm 84% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 241 tỷ đồng, giảm 69%. Trong năm, các loại chi phí giảm đáng kể: chi phí tài chính giảm 18%, chi phí bán hàng giảm 97%, chỉ có chi phí quản lý tăng 71%.

Tuy nhiên, điểm sáng nhất và cũng là “phao cứu sinh” của NBB là doanh thu tài chính đột biến, tăng tới 22 lần, đạt 434 tỷ đồng (chủ yếu là doanh thu từ chuyển nhượng quyền).

Nhờ doanh thu tài chính, NBB có lãi trước thuế 439 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 4% so với năm trước. Khấu trừ thuế, lãi sau thuế còn tăng 3% so với năm 2020, đạt 338 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của NBB là 4.490 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn giảm 22% xuống 866 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu dài hạn tăng gấp 10 lần, lên 605 tỷ đồng. Hàng tồn kho không mấy “nhúc nhích”, đạt 914 tỷ đồng, đa số là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các dự án.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm kết năm 2021 là 2.556 tỷ đồng, tăng 10%. Nợ ngắn hạn chiếm đa số (86%) đạt 2.193 tỷ đồng.

Từ khoá: NBB, Năm Bảy Bảy, CII,
Tin mới lên