Tài chính

CMC 'chốt' tổng tỷ lệ cổ tức 19%

(VNF) - Trong năm 2018, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn công nghệ CMC đạt 5.185 tỷ đồng (sau khi trừ các công ty liên doanh, liên kết và nội bộ), tăng trưởng 6% so với năm 2017 và đạt 92% kế hoạch.

CMC 'chốt' tổng tỷ lệ cổ tức 19%

CMC đặt mục tiêu trở thành tập đoàn toàn cầu có quy mô 1 tỷ USD vào năm 2023

Tập đoàn công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để báo cáo tình hình hoạt động năm tài chính năm 2018 (từ 1/4/2018 – 31/3/2019) và kế hoạch năm 2019.

Năm 2018, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 5.185 tỷ đồng (sau khi trừ các công ty liên doanh, liên kết và nội bộ), tăng trưởng 6% so với năm 2017 và đạt 92% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 261,8 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước và đạt 102% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thuộc về CMC đạt 159,4 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2017 và đạt 108% kế hoạch.

Cụ thể, trong năm 2018, khối kinh doanh quốc tế (Global) đạt mức tăng trưởng về doanh thu cao nhất (doanh thu lũy kế năm 2018 toàn khối đạt 170,3 tỷ, tăng trưởng 95% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 90% kế hoạch đề ra). Khối Viễn thông (Telecom giữ mức tăng trưởng về lợi nhuận cao nhất (lợi nhuận lĩnh vực viễn thông đạt 206 tỷ, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước và đạt 90% kế hoạch).

CMC cũng đã đẩy mạnh các hoạt động đầu tư hạ tầng công nghệ trong năm 2018. Dự án trọng điểm của tập đoàn năm vừa qua là tổ hợp văn phòng – trung tâm dữ liệu CMC Creative Space (CCS) tại khu chế xuất Tân Thuận (quận 7 TP. HCM) với diện tích 13.133 m2 và tổng mức đầu tư dự án bao gồm Data Center là 1500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án CCS sẽ được hoàn thành vào tháng 9/2020.

Hạ tầng viễn thông trong năm 2018 của CMC cũng được đầu tư hơn 326 tỷ đồng để mở thêm POP mới ở Hà Nội và TP. HCM, nâng cấp hệ thống POP (điểm cung cấp dịch vụ) quốc tế đi Hong Kong và Singapore, triển khai tuyến Metro DWDM và triển khai hệ thống truyền dẫn tới Quảng Ninh… Đồng thời, tập đoàn cũng thực hiện đầu tư chiến lược cho các giải pháp tích hợp hệ thống với Cloud, giải pháp bảo mật, an ninh an toàn thông tin, giải pháp quản lý nhà máy thông minh MES (dự án cho đối tác Samsung), quản lý đất đai, hóa đơn điện tử, nghiên cứu về Big Data/AI, BlockChain, IoT…

Tại đại hội đồng cổ đông 2019, HĐQT tập đoàn đã phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 15% bằng tiền mặt, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 4,088%. Như vậy, tổng cổ tức và cổ phiếu thưởng cổ đông nhận được là hơn 19%.

Năm tài chính 2019 (1/4/2019 – 31/3/2020), HĐQT Tập đoàn CMC đặt mục tiêu kinh doanh là 6.442,5 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 304,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Mục tiêu cho giai đoạn 5 năm sắp tới là trở thành tập đoàn toàn cầu, đạt quy mô 1 tỷ USD và nhân sự 10.000 người vào năm 2023.

Tin mới lên