Chứng khoán

CMG đạt doanh thu hơn 1.600 tỷ trong 6 tháng

(VNF) - CMG công bố kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng, đồng thời ghi nhận bức tranh tài chính sáng hơn với thương vụ bán cổ phần cho Time dotcom

CMG đạt doanh thu hơn 1.600 tỷ trong 6 tháng

Thượng vụ bán cổ phần cho Time dotcom đã tác động tích cực tới bức tranh tài chính của CMG

Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm tài chính, kết thúc ngày 30/09/2015, theo đó lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.641 tỷ, tăng trưởng 10,8% so với cùng kỳ 2014 và vượt 10,4% so với kế hoạch. 

CMG cũng đạt lãi gộp 226,4 tỷ, tăng trưởng 15,3% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch, trong khi đó chi phí hoạt động thấp hơn kế hoạch dẫn tới tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 64,6 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ và vượt 40% so với kế hoạch 6 tháng.

Vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 727 tỷ đồng lên 1.032 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi sự tham gia của cổ đông chiến lược TIME dotcom vào công ty con CMC Telecom thông qua việc mua 8,5 triệu cổ phần phát hành mới; trong đó thặng dư vốn cổ phần tăng từ 15,3 tỷ đồng lên 106 tỷ đồng

CMG cũng cho hay quý III của năm tài chính của CMG là quý IV của năm dương lịch và đây là thời điểm các dự án lớn sẽ được đấu thầu và là thời điểm ghi nhận doanh thu của các lĩnh vực. 

"Trong năm tài chính của CMG, đây chính là thời điểm quan trọng nhất và luôn có doanh thu lớn nhất. Tới thời điểm hiện tại, nhiều hợp đồng lớn đã được ký để triển khai kịp tiến độ cuối năm", một lãnh đạo công ty cho biết.

Lũy kế hết Quý III/2015 doanh thu dự kiến đạt 2.549 tỷ vượt 13% kế hoạch lũy kế, trong khi lợi nhuận trước thuế lũy kế hết Quý III/2015 dự kiến đạt 127 tỷ ,vượt kế hoạch 9 tháng 30%.

Từ khoá: CMG, bán cổ phần, Time dotcom, ,
Tin mới lên