Tài chính

CMX bị phạt vì vi phạm công bố thông tin, giao dịch 'chui' cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Camimex Group (HoSE: CMX) đã có nhiều hành vi vi phạm như công bố thông tin không đầy đủ, giải toả tiền thu được từ chào bán cổ phiếu khi UBCKNNN chưa xác nhận kết quả, giao dịch "chui" với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan.

CMX bị phạt vì vi phạm công bố thông tin, giao dịch 'chui' cổ phiếu

Camimex Group bị phạt 310 triệu đồng vì loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 724/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Camimex Group. Theo đó, doanh nghiệp bị phạt tiền tổng cộng 310 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo UBCKNN, Camimex Group đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Công ty công bố thông tin (CBTT) về báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ, cụ thể: trong năm 2020, công ty tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT); năm 2021, công ty tổ chức 23 cuộc họp HĐQT; tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, công ty chỉ thống kê có 11 cuộc họp; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, công ty thống kê có 21 cuộc họp.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 01/NQ.HĐQT.CMX ngày 30/1/2020 phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX; báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 08/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT số 09/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.

Tại báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020 và 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan).

UBCKNN cho biết, Camimex Group đã thực hiện giải toả số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. Theo đó, vào ngày 13/9/2021, UBCKNN có công văn số 5260/UBCK-QLCB về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Camimex Group; tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Camimex Group còn vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Cụ thể, giao dịch giữa Camimex Group với Công ty Cổ phần Camimex, Công ty Cổ phần Camimex Foods và Công ty Cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của Camimex Group trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được ĐHCĐ hay HĐQT thông qua; từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, công ty đã cho Công ty Cổ phần Camimex vay khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Tin mới lên