Tiêu điểm

Cơ chế đặc thù cho TP. HCM: Tự quyết nhân sự, phê duyệt dự án và giữ lại ngân sách

(VNF) – Đề xuất cơ chế đặc thù đang được TP HCM xây dựng sẽ hướng đến mô hình chính quyền đô thị với quyền tự quyết cao hơn về nhân sự, chính sách và tài chính.

Cơ chế đặc thù cho TP. HCM: Tự quyết nhân sự, phê duyệt dự án và giữ lại ngân sách

Trong cơ chế đặc thù mà TP HCM đang xây dựng, có đề xuất xin được chủ động trong sắp xếp bộ máy hành chính, vị trí cán bộ nhân viên hành chính, khoán biên chế, khoán quỹ lương, chính sách tiền lương để thu hút nhân tài.

Về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, thành phố đề xuất được quyết định lựa chọn chủ đầu tư các dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên, hoặc dự án có từ 2.500 căn nhà trở lên, hoặc dự án đầu tư dưới 10.000 tỷ đồng.

Đề xuất quan trọng nhất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát triển thành phố là "Được ổn định tỷ lệ được giữ lại từ nguồn thu ngân sách trên địa bàn trong kỳ hạn 05 năm để tạo điều kiện cho thành phố chủ động xây dựng kế hoạch phát triển".

Đây là điều tranh cãi trong thời gian vừa qua khi UBND TP. HCM cho rằng tỷ lệ nộp ngân sách là quá lớn và có chiều hướng tăng thêm. Hiện thành phố chỉ được giữ lại 18%. Điều này ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đầu tư của thành phố.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA), thành phố hiện có dáng dấp của một siêu đô thị với dân số khoảng 13 triệu người, trong đó, có khoảng 3 triệu người nhập cư, đã đóng góp đến 1/3 GDP, 1/3 giá trị sản lượng công nghiệp, 1/3 tổng thu ngân sách, và trong nhiều năm cũng là địa phương thu hút nguồn vốn FDI cao nhất của cả nước; khối lượng công việc hành chính cũng lớn nhất nước.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 10/08/2012 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, đã định hướng, tạo cơ chế và điều kiện để thành phố bức phá, và đến nay rất cần được bổ sung những chính sách và cơ chế mới để tạo điều kiện cho thành phố phát triển theo phương châm "Thành phố vì cả nước; Cả nước vì thành phố".

Do vậy, cần có cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu xây dựng thành phố sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á, xây dựng đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt.  

Tin mới lên