Tài chính

Cơ điện lạnh (REE) bị phạt và truy thu thuế gần 1,4 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE: REE) vừa nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cơ điện lạnh (REE) bị phạt và truy thu thuế gần 1,4 tỷ đồng

Cơ điện lạnh (REE) bị phạt và truy thu thuế gần 1,4 tỷ đồng

Theo đó, Tổng Cục Thuế TP. HCM có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Cơ điện lạnh.

Trong đó, truy thu thuế là 1.040.825.144 đồng bao gồm truy thu thuế giá trị gia tăng và truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp; thu tiền chậm nộp tiền thuế là 141.915.199 đồng. Được biết, kỳ thanh tra là năm 2018 và năm 2019.

Cơ Điện Lạnh bị phạt hành chính 208.165.029 đồng về hành vi khai sai dẫn dến thiếu số tiền thuế thuế giá trị gia tăng và phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Như vậy, tổng tiền nộp phạt và truy thu thuế là gần 1,4 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2020, Cơ điện lạnh ghi nhận doanh thu đạt 5.64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.713 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và giảm 0,4% so với thực hiện trong năm 2019. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 105,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Cơ điện lạnh tăng 4,7% lên 20.536,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn đạt 9.287,2 tỷ đồng, chiếm 45,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.082,1 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.584,8 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.986,2 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/2, cổ phiếu REE đứng tại mức giá tham chiếu 53.500 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên