Tài chính

Cổ đông của LCG và cựu Thành viên HĐQT của HNG bị phạt tiền vì vi phạm công bố thông tin

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo về việc ban hành loạt quyết định xử phạt đối với nhiều cá nhân và tổ chức vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó bao gồm cổ đông ngoại của Công ty Cổ phần Licogi 16 (HoSE: LCG) và cựu Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG).

Cổ đông của LCG và cựu Thành viên HĐQT của HNG bị phạt tiền vì vi phạm công bố thông tin

Cổ đông của Licogi 16 và cựu Thành viên HĐQT HAGL Agrico bị phạt tiền vì vi phạm công bố thông tin

Theo Quyết định số 347/QĐ-XPVPHC, ông Võ Trường Sơn, cựu thành viên HĐQT HAGL Agrico bị phạt tiền 45 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, vào ngày 4/12/2020, ông Sơn (thời điểm đó vẫn là thành viên HĐQT HAGL Agrico) đã bán 505.000 cổ phiếu HNG nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Về phía Licogi 16, cổ đông ngoại của công ty này là Ns Advisory Inc Pte. Ltd bị phạt 80 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% và báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, Ns Advisory Inc Pte. Ltd đã bán 121.730 cổ phiếu LCG vào ngày 24/11/2020 và bán 1.196.560 cổ phiếu LCG vào ngày 3/12/2020, dẫn đến thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của Licogi 16 (giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 7% và xuống ngưỡng 6%).

Ngày 4/12/2020, Ns Advisory Inc Pte. Ltd tiếp tục bán 2.240.000 cổ phiếu LCG dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch giảm xuống dưới 5% số lượng cổ phiếu lưu hành của Licogi 16 và không còn là cổ đông lớn của Licogi 16.

Tuy nhiên, đến ngày 25/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM mới nhận được báo cáo của đơn vị này về các giao dịch trên.

Ngoài HAGL Agrico và Licogi 16, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt đối với cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (HNX: VIG) và lãnh đạo Công ty Cổ phần CMC (HoSE: CVT).

Theo đó, ông Phan Ngọc Hồng, cổ đông của Công ty Chứng khoán Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, bị phạt 75 triệu đồng vì không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của 1 công ty đại chúng và không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá ngưỡng 1%.

Về phía lãnh đạo của Công ty CMC, ông Nguyễn Quang Huy, thành viên HĐQT của đơn vị này bị phạt tiền 17,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu CVT ngày 11/12/2020.

Từ khoá: Licogi 16, LCG, HAGL Agrico, HNG, CVT, VIG,
Tin mới lên