Tài chính

Cổ đông lớn KSB Lê Quốc Hưng chuyển nhượng 2,28 triệu cổ phiếu cho vợ

Ông Lê Quốc Hưng thông báo đã chuyển nhượng 2.280.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB), giảm sở hữu từ 4.430.000 cổ phiếu xuống còn 2.150.000 cổ phiếu, ứng với tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,47% xuống 4,59%.

Cổ đông lớn KSB Lê Quốc Hưng chuyển nhượng 2,28 triệu cổ phiếu cho vợ

Trong khi đó, vợ ông là bà Lê Thị Ngọc Nữ thực hiện mua đúng khối lượng 2.280.000 CP KSB. Trước đó bà Nữ không sở hữu cổ phiếu KSB nào. Thời gian diễn ra giao dịch của cả hai là từ 27/7 đến 31/7.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Lê Quốc Hưng và vợ duy trì ở tỷ lệ 9,47% vốn KSB, không thay đổi so với tỷ lệ sở hữu của cá nhân ông Lê Quốc Hưng trước giao dịch.

Việc giảm tỷ lệ sở hữu của ông Lê Quốc Hưng xuống không còn cổ đông lớn KSB đồng nghĩa với việc ông Lê Quốc Hưng không có nghĩa vụ phải công bố thông tin nếu thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu KSB sau đó. Tỷ lệ sở hữu của vợ ông Lê Quốc Hưng là 4,88% vốn KSB cũng chưa phải là cổ đông lớn.

KSB mới công bố Nghị quyết HĐQT việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 tỷ lệ 5%/cổ phiếu và tạm ứng năm 2017 tỷ lệ là 7%. Thời gian thực hiện là trong tháng 9/2017. Đồng thời, HĐQT của KSB cũng đã thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước (DRH) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu KSB dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ và đến mức tối đa mà không phải chào mua công khai.

Theo thông tin từ DRH, HĐQT của công ty quyết tâm đưa KSB trở thành công ty con của DRH, phù hợp với chiến lược hoạt động của 2 công ty trong tương lai.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, BCTC quý 2/2017 và 6 tháng đầu năm vừa được công bố với con số lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Riêng trong quý 2/2017, doanh thu thuần đạt 277 tỷ đồng – tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu không thay đổi đáng kể và lợi nhuận gộp đạt 117 tỷ đồng – tăng 26%. Đây cũng là yếu tố chính giúp cho lợi nhuận sau thuế của KSB đạt 82,8 tỷ đồng – tăng 46%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, KSB đạt 517,5 tỷ đồng doanh thu – tăng 28% và lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỷ đồng – tăng 60% và hoàn thành 60% kế hoạch cả năm. Với mức lợi nhuận này, EPS 6 tháng của KSB đạt 2.612 đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2/2017, khoản tiền và tương đương tiền của KSB tăng mạnh so với đầu năm, đạt 281 tỷ đồng – tăng hơn 200 tỷ so với đầu năm. Doanh nghiệp đang có khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn là 314,5 tỷ đồng – tăng hơn 81 tỷ đồng so với đầu năm và khoản phải trả ngắn hạn khác gần 29 tỷ đồng.

KSB cho biết chưa ghi nhận lợi nhuận từ Khu dân cư Bình Đức Tiến. Hồi tháng 6 năm nay, KSB công bố việc chuyển nhượng dự án Khu biệt thự Bình Đức Tiến tại xã Thuận An, Bình Dương.

Dự án có diện tích 26.745 m2, đang thi công xây dựng hạ tầng. Theo ước tính của ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT tại Đại hội cổ đông 2017, dự án này bán đi có thể đem về doanh thu 120 tỷ đồng và lãi trước thuế khoảng 40 - 45 tỷ đồng.

Bán dự án Bình Đức Tiến là một trong những yếu tố để KSB đặt kế hoạch doanh thu đột biến từ bất động sản năm 2017. Ngoài ra, công ty còn dự kiến bán 15 ha trong Khu công nghiệp Đất Cuốc, dự tính thu 17 tỷ đồng.

Năm 2017, KSB trình kế hoạch doanh thu 1.025 tỷ đồng, tăng 18% so với kết quả năm trước và LNST 240 tỷ đồng, tăng 7%. Cổ tức dự kiến 25%.

Tin mới lên