Tài chính

Cổ đông PAN thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 49%

(VNF) - Việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 49% được cho là sẽ đảm bảo để PAN "luôn là tổ chức kinh tế trong nước, không phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài".

Cổ đông PAN thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 49%

Ngày 27/10, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội.

Tại đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung ông Toshiaki Miyabe, Giám đốc điều hành bộ phận Nông nghiệp và Thực phẩm Tập đoàn Sojitz là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Hiện Sojitz là cổ đông mới nhất của Tập đoàn PAN sau đợt phát hành 10% cổ phần ngày 25/9 với cam kết hợp tác chiến lược, kết nối thông tin thị trường giữa Việt Nam với Nhật Bản và toàn cầu để phát triển, mở rộng thị trường mới, sản phẩm mới cho các thành viên của The PAN Group; đồng thời tư vấn, hỗ trợ đánh giá về các nguồn lực và lợi thế hiện có của The PAN Group để thúc đẩy sản phẩm của Việt Nam ra thị trường thế giới.

Đại hội đã thông qua việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 49%. Việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài đảm bảo Công ty luôn là tổ chức kinh tế trong nước, không phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, The PAN Group cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới), nguồn thực hiện từ vốn chủ sở hữu. Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên 1.701 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện trong quý 3/2018 và quý 1/2019, nguồn vốn hợp pháp để phát hành đến từ thặng dư vốn cổ phần ghi nhận trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017.

Cũng trong chương trình đại hội, The PAN Group trình cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và bàn hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Những năm gần đây, song song với hoạt động tái cấu trúc lại các mảng kinh doanh cốt lõi, hoàn thiện hệ thống nền tảng nông nghiệp và thực phẩm, The PAN Group liên tục đẩy mạnh các hoạt động M&A thông qua việc mua lại và gia tăng sở hữu tại các công ty nông nghiệp – thực phẩm có nền tảng kinh doanh tốt và bền vững.

Đồng thời, Tập đoàn thực hiện đầu tư, phát triển các dự án sản xuất kinh doanh mới trên cơ sở tận dụng tối đa các cơ hội phát triển kinh doanh và các nguồn lực sẵn có.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4/2018, PAN đặt kế hoạch doanh thu 2018 đạt 8.786 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng.

Tin mới lên