Tiêu điểm

Cổ phần hóa: 'Bộ điển hình' đã làm được những gì?

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị được đánh giá là "điển hình tốt" trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn trong năm 2015.

Cổ phần hóa: 'Bộ điển hình' đã làm được những gì?

"Con tàu Vinalines" vẫn đang trong giai đoạn tiếp tục tái cơ cấu

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Giao thông vận tải về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 10 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp 02 tháng cuối năm, Bộ này đã hoàn thành phê duyệt danh sách cổ phần hóa, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại 28 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 29 doanh nghiệp gồm 24/24 công ty con thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 05 công ty con thuộc SBIC; phê duyệt phương án cổ phần hóa 26 doanh nghiệp; hoàn thành IPO 08 doanh nghiệp; tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu, chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần đối với 18 doanh nghiệp chuyển tiếp từ năm 2014; hoàn thành thẩm định báo cáo quyết toán, bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần đối với 27 doanh nghiệp.

Đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành liên quan và hoàn thiện phương án cổ phần hóa trình lại Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Bộ cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thành phương án bổ sung vốn điều lệ Tổng công ty Cửu Long trình lại Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đối với Tổng công ty VEC, Bộ đang tiếp tục hoàn thiện để trình lại Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2015.

Liên quan đến SBIC, Bộ cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý tài chính để đủ điều kiện cổ phần hóa đối với 07 công ty con thuộc SBIC. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đang phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thiện lại phương án và trình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về việc thoái vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành thoái phần vốn Nhà nước tại 36 doanh nghiệp, tổng số tiền thoái vốn thu về là 2.398 tỷ đồng, bằng 141% giá trị mệnh giá.

Cụ thể, đã thoái 20% vốn điều lệ tại Tổng công ty Vận tải thủy và Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải, 31% vốn điều lệ tại Cienco 8 thu về trên 203 tỷ đồng; thoái vốn tại 33 công ty cổ phần thuộc các tổng công ty thu về 2.195 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã phê duyệt phương án bán cổ phần theo lô để thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các Tổng công ty: Cienco 5, Cienco 6, Công nghiệp ô tô Việt Nam, Xây dựng đường thủy.

Hiện nay, người đại diện phần vốn nhà nước đã khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn (công ty chứng khoán) lập hồ sơ công bố thông tin thoái vốn trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và đăng ký bán đấu giá tại các Sở giao dịch theo quy định.

Tuy nhiên, theo báo cáo của người đại diện, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá cổ phần theo lô nên chưa đủ điều kiện để hồ sơ được thông qua và đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá tại các Sở giao dịch.

Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế thoái vốn nhà nước còn lại (29% vốn điều lệ) tại Tổng công ty TEDI theo hình thức bán đấu giá cổ phần và bán thỏa thuận cho người lao động. Hiện Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về tái cơ cấu doanh nghiệp, ngoài 11 tổng công ty đã hoàn thành cổ phần hóa theo đúng đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, đối với 9 tổng công ty còn lại, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị bám sát đề án tái cơ cấu, điều chỉnh, bổ sung kịp thời những nội dung không còn phù hợp. Đối với 03 trường hợp đặc biệt gồm SBIC, Vinalines và Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Bộ thường xuyên có báo cáo chi tiết của từng doanh nghiệp.

Bộ Giao thông Vận tải được đánh giá là đơn vị tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp nhanh gọn, hiệu quả nhất trong hai năm qua. Hồi đầu năm nay, Bộ từng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khen ngợi như là một điển hình tốt trong công tác này.

Tin mới lên