Chứng khoán

Cổ phần hóa Hanel: Nhà đầu tư chiến lược được mua tới 61%

Nhà đầu tư chiến lược có thể mua tới 61% cổ phần của Hanel, một doanh nghiệp đang nắm nhiều dự án quan trọng tại Hà Nội

Cổ phần hóa Hanel: Nhà đầu tư chiến lược được mua tới 61%

Dự án Công viên phần mềm tại Long Biên do Hanel tham gia đầu tư

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5812/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hanel.

Theo đó, tổng số vốn điều lệ của Công ty là 1.926.000.000.000 đồng (Một nghìn, chín trăm hai mươi sáu tỷ đồng), cổ phần phát hành lần đầu là 192.600.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Trong số này, cổ phần nhà nước là 55.854.000 cổ phần, tương ứng 558.540.000.000 đồng, chiếm 29% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm công tác: 79.600 cổ phần, tương ứng 796.000.000 đồng, chiếm 0,04% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi thêm cho người lao động  cam kết làm việc tiếp tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa là 46.200 cổ phần, tương ứng 462.000.000 đồng, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

Đặc biệt, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 117.486.000 cổ phần, chiếm 61% vốn điều lệ và cổ phần bán đấu giá công khai: 19.134.200 cổ phần, chiếm 9,94% vốn điều lệ.
 
UBND Thành phố Hà Nội giao Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Hanel chỉ đạo Tổ giúp việc và doanh nghiệp thực hiện phương án cổ phần hóa và thực hiện các công việc tiếp theo của Quy trình cổ phần hóa theo quy định tại Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND Thành phố.
 
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Công ty TNHH một thành viên Hanel đề xuất cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đơn vị hoàn thiện thủ tục chuyển giao quyền thuê đất tại 03 địa điểm: số 128C phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (nay là số 38 ngách 27 ngõ 41 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội); nhà A12 tập thể Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; số 36 phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho các Công ty cổ phần là thành viên Hanel theo quy định.

Trước đó, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có ý kiến đồng ý tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu chiến lược khi cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Hanel như đề nghị của UBND thành phố Hà Nội.

Phó thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành.

Theo kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, Công ty TNHH một thành viên Hanel thực hiện cổ phần hóa trong năm 2015.

Tin mới lên