Tài chính

Cổ phiếu công ty bầu Đức được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

(VNF) – Cổ phiếu HNG của HAGL Agrico và cổ phiếu HAG của HAGL chính thức được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo kể từ ngày 22/8.

Cổ phiếu công ty bầu Đức được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

Cổ phiếu của 2 công ty bầu Đức vừa được HoSE đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố về việc đưa 2 cổ phiếu gồm cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) và cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ra khỏi diện bị cảnh báo kể từ ngày 22/8.

Nguyên nhân, theo HoSE, là cả hai công ty trên đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu được đưa vào diện bị cảnh báo.

Trước đó, HoSE quyết định đưa hai cổ phiếu HNG và HAG vào diện cảnh báo từ ngày 12/5. Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HAG năm 2016 đang âm 1.115 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.412 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty HNG năm 2016 là âm 985 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.142 tỷ đồng.

Trong một diễn biến mới đây, HAGL đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE để giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý II/2017 do công ty lập và báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét.

Cụ thể, HAGL cho biết, do khâu sai sót đánh máy văn bản, HAGL đã công bố: "Giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại…". Nay, HAGL xin đính chính lại là "Giảm lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại…".

Theo báo cáo chưa soát xét, lợi nhuận sau thuế của HAGL lũy kế đến 30/6/2017 là trên 1.136 tỷ đồng. Trong khi theo báo cáo tài chính đã soát xét thì lợi nhuận sau thuế của HAG là trên 1.018 tỷ đồng, chênh lệch 118 đồng.

Nguyên nhân chênh lệch này được HAGL lý giải là do tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành do chưa ước tính thuế thu nhập hiện hành tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Đăk Lăk 19.390.533 đồng.

Đồng thời, giảm lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do kiểm toán điều chỉnh trình bày nghiệp vụ thanh lý nhóm Công ty Mía đường vào lợi nhuận chưa phân phối 107.123.986.000 đồng khi không còn hợp nhất nhóm công ty mía đường.

Tin mới lên